ĐỐI TÁC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG VIỆT NAM (PSAV)

Sáng kiến tầm nhìn mới cho nông nghiệp

ENG VI

Sự kiện

December

16

2021

Hội nghị toàn thể Chương trình hỗ trợ quốc tế (ISG) 2021 “Đối tác xanh cho một nền nông nghiệp mới”

Organizer: ISG/MARD

Location: Hội trường 201B6 và trực tuyến

Time: 8:30 AM - 12:00 AM

December

08

2021

Cuộc họp các Nhóm công tác PPP trong khuôn khổ Đối tác nông nghiệp bền vững Việt Nam

Organizer: PSAV

Location: Phòng 201 B6, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Time: 13:30 - 17:00

December

10

2020

Họp hội nghị toàn thể ISG 2020

Organizer: ISG/MARD

Location: Khách sạn Sheraton, K5 Nghi Tàm, 11 Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội

Time: 1:00 PM - 5:00 PM

December

02

2020

Họp Hội nghị toàn thể và Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Đối tác Phát triển Nông nghiệp Bền vững Việt Nam (PSAV)

Organizer: PSAV

Location: Phòng Sông Hồng 1+2, Khách sạn Sheraton, K5 Nghi Tàm, 11 Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội

Time: 8:30 AM - 12:00 AM

December

15

2020

Họp trưởng nhóm khối Công các Nhóm công tác PPP ngành hàng thuộc Đối tác Phát triển nông nghiệp bền vững Việt Nam (PSAV)

Organizer: Vụ Hợp tác quốc tế, PSAV

Location: Phòng 2A2, Bộ Nông nghiệp và PTNT

Time: 8:30 AM - 10:30 AM

December

22

2020

Họp tham vấn lần 2 về Kế hoạch hoạt động của Đối tác Phát triển Nông nghiệp Bền vững Việt Nam (PSAV) giai đoạn 2021 - 2025, Tầm nhìn đến 2030

Organizer: PSAV

Location: Phòng 101, Nhà B6, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

Time: 9:00 AM - 12:00 AM

December

26

2020

Diễn đàn Hệ thống Lương thực - Thực phẩm ASEAN ứng phó đại dịch COVID-19

Organizer: Grow Asia

Location: Webinar

Time: 2:30 PM - 4:00 PM

December

11

2019

Diễn đàn Đối thoại Chính sách và Thúc đẩy hợp tác công tư ngành hàng Hồ tiêu

Organizer: PSAV/MARD

Location: Khách sạn Pullman, số 15 Thi Sách, phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Time: 11/11/2019

December

24

2019

Diễn đàn Tầm nhìn và Đối thoại PPP Ngành hàng Chăn nuôi và Lễ ra mắt Nhóm công tác PPP Ngành hàng Chăn nuôi

Organizer: PSAV/MARD

Location: Phòng Ballroom, Khách sạn Pan Pacific, số 1 Thanh Niên, Ba Đình, Hà Nội

Time: 24/09/2019

December

05

2019

Diễn đàn Tầm nhìn Ngành hàng Chăn nuôi và Lễ ra mắt Nhóm công tác PPP về Chăn nuôi

Organizer: PSAV/MARD

Location: Phòng họp 105, Cục Chăn nuôi, số 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.

Time: 13:30 05/7/2019

December

23

2019

Công bố kết quả thí điểm hệ thống thông tin mã số vùng trồng cà phê tại Lâm Đồng và xây dựng kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo

Organizer: Cục Trồng Trọt và Diễn Đàn Cà Phê Toàn Cầu

Location: Khách sạn Hà Nội Club, số 76 Phố Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Time: 08.00 – 12.00, ngày 23/5/2019

 1   2  3