ĐỐI TÁC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG VIỆT NAM (PSAV)

ENG VI

Hội thảo Tầm nhìn và Đối thoại PPP Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam

Hội thảo Tầm nhìn và Đối thoại PPP Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam 

Mục đích: (i) Đề xuất phân công nhiệm vụ các tổ kỹ thuật thuộc Nhóm công tác PPP ngành hàng lúa gạo và quy chế làm việc; (ii) Dự thảo quy chế và định hướng hoạt động của Nhóm Lúa gạo; (iii) Kế hoạch hành động của Nhóm trong thời gian tới.

          Thời gian: 08.00 – 17.00 ngày 8/9/2023

          Địa điểm: Khách sạn Khách sạn Đông Hà – Fortuneland – 141 Trần Văn Khéo, Cái Khế, Ninh Kiều, Cần Thơ.

          Đồng Chủ trì: Lãnh đạo TTKNQG và Lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế

Thành phần tham dự: Đại diện các thành viên Nhóm công tác PPP ngành hàng Lúa gạo, các cơ quan có liên quan của Bộ; các Bộ/ngành; các Hiệp hội có liên quan trong và ngoài nước; các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực lúa gạo; Ban thư ký PSAV; Grow Asia; đại diện Sở Nông nghiệp và PTNT một số tỉnh, thành phố; các tổ chức quốc tế và trong nước có liên quan khác.

 

SỰ KIỆN KHÁC

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm tăng cường vai trò phụ nữ trong một số chuỗi nông sản

Hội thảo Vai trò của Hợp tác công - tư trong triển khai Đề án 1 triệu Ha Lúa ĐBSCL

Hội nghị Bộ trưởng về Chuyển đổi số trong hệ thống lương thực, thực phẩm liên khu vực

Hội thảo Định hướng Chiến lược của Nhóm công tác PPP ngành hàng Lúa gạo Việt Nam

Hội thảo triển vọng hợp tác Công- Tư (PPP) trong phát triển ngành rau quả Việt Nam