ĐỐI TÁC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG VIỆT NAM (PSAV)

Sáng kiến tầm nhìn mới cho nông nghiệp

ENG VI

Nhóm Công tác

PSAV được thành lập từ năm 2010 theo “Sáng kiến tầm nhìn mới cho nông nghiệp 2020” hướng tới mục tiêu 20-20-20, là tăng 20% năng suất, giảm 20% đói nghèo, và giảm 20% phát thải. PSAV tập trung vào kết nối các tác nhân trong ngành nông nghiệp để chia sẻ kinh nghiệm, cùng hợp tác phát triển chuỗi giá trị các mặt hàng nông sản chủ lực của Việt Nam theo hình thức Đối tác công tư (PPP).

Các mục tiêu cụ thể bao gồm:

  • Nâng cao tiêu chuẩn nông nghiệp bền vững, xây dựng, hỗ trợ chính sách và các phương thức canh tác nông nghiệp tốt tại Việt Nam.
  • Thúc đẩy quan hệ đối tác giữa Bộ Nông nghiệp & PTNT và các đối tác, bao gồm, các cơ quan nhà nước, các tổ chức quốc tế và cơ quan phi chính phủ, nhà tài trợ, viện nghiên cứu và các doanh nghiệp để cùng phát triển nông nghiệp bền vững.
  • Đóng góp xây dựng phương thức quản lý phát triển bền vững dựa trên cơ sở khoa học và sự chấp hành của các đối tác thành viên.
  • Phổ biến thông tin được cập nhật và đáng tin cậy về canh tác và phát triển nông nghiệp bền vững
  • Liên kết với các tổ chức cùng trong lĩnh vực đối tác công tư (PPP) nông nghiệp để chia sẻ kinh nghiệm và cùng hợp tác. Đại diện cho Việt Nam tham gia các tổ chức quốc tế về PPP

Tới thời điểm hiện tại , PSAV có 8 Nhóm công tác PPP ngành hàng, bao gồm các Nhóm về cà phê, chè, rau quả, thủy sản, gạo, gia vị và hồ tiêu, chăn nuôi, hóa chất nông nghiệp, được thành lập và hoạt động với sự tham gia của 70 tổ chức, gồm các cơ quan Chính phủ, các công ty, hiệp hội ngành hàng, viện nghiên cứu, các tổ chức quốc tế và phi Chính phủ.