ĐỐI TÁC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG VIỆT NAM (PSAV)

ENG VI

Bản tin

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
BT-PSAV-Q1-2024-VN 2024/03/30

Bản tin PSAV Quý I/2024

Download
BT-PSAV-Q4-2023-VN 2023/12/31

Bản tin PSAV Quý IV/2023

Download
BT-PSAV-Q3-2023-VN 2023/09/30

Bản tin PSAV Quý III/2023

Download
BT-PSAV-Q2-2023-VN 2023/06/30

Bản tin PSAV Quý II/2023

Download
BT-PSAV-Q1-2023-VN 2023/03/30

Bản tin PSAV Quý I/2023

Download
BT-PSAV-Q4-2022-VN 2022/12/30

Bản tin PSAV Quý IV/2022

Download
BT-PSAV-Q3-2022-VN 2022/09/30

Bản tin PSAV Quý III/2022

 
Download
BT-PSAV-Q2-2022-VN 2022/06/30

Bản tin PSAV Quý II/2022

 
Download
BT-PSAV-Q1-2022-VN 2022/03/31

Bản tin PSAV Quý I/2022

 
Download
BT-PSAV-Q4-2021-VN 2021/12/30

Bản tin PSAV Quý IV/2021

Download
BT-PSAV-Q3-2021-VN 2021/09/30

Bản tin PSAV Quý III/2021

 
Download
BT-PSAV-Q2-2021-VN 2021/06/30

Bản tin PSAV Quý II/2021

 
Download
BT-PSAV-Q1-2021-VN 2021/03/30

Bản tin PSAV Quý I/2021

 
Download
BT-PSAV-Q4-2020-VN 2020/12/30

Bản tin PSAV Quý IV/2020

 
Download
BT-PSAV-Q3-2020-VN 2020/09/30

Bản tin PSAV Quý III/2020

Download
 1   2