ĐỐI TÁC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG VIỆT NAM (PSAV)

Sáng kiến tầm nhìn mới cho nông nghiệp

ENG VI

Bản tin

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
BT-PSAV-Q4-2022-VN 2022/12/30

Bản tin PSAV Quý IV/2022

BT-PSAV-Q3-2022-VN 2022/09/30

Bản tin PSAV Quý III/2022

 
BT-PSAV-Q2-2022-VN 2022/06/30

Bản tin PSAV Quý II/2022

 
BT-PSAV-Q1-2022-VN 2022/03/31

Bản tin PSAV Quý I/2022

 
BT-PSAV-Q4-2021-VN 2021/12/30

Bản tin PSAV Quý IV/2021

BT-PSAV-Q3-2021-VN 2021/09/30

Bản tin PSAV Quý III/2021

 
BT-PSAV-Q2-2021-VN 2021/06/30

Bản tin PSAV Quý II/2021

 
BT-PSAV-Q1-2021-VN 2021/03/30

Bản tin PSAV Quý I/2021

 
BT-PSAV-Q4-2020-VN 2020/12/30

Bản tin PSAV Quý IV/2020

 
BT-PSAV-Q3-2020-VN 2020/09/30

Bản tin PSAV Quý III/2020

BT-PSAV-Q1-Q2-2020-VN 2020/06/30

Bản tin PSAV Quý I+II/2020

BT-PSAV-Q4-2019-VN 2019/12/02

Bản tin PSAV Quý IV/2019

BT-PSAV-Q3-2019-VN 2019/10/01

Bản tin PSAV Quý III/2019

BT-PSAV-Q2-2019-VN 2019/07/30

Bản tin PSAV Quý II/2019

BT-PSAV-Q1-2019-VN 2019/04/01

Bản tin PSAV Quý I/2019

 1   2