ĐỐI TÁC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG VIỆT NAM (PSAV)

ENG VI

Văn bản quy phạm pháp luật

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1687/QĐ-BNN-KHCN 2023/04/27

Quyết định 1687/QĐ-BNN-KHCN phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện "Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030" của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bắt đầu thực hiện từ năm 2024

Download
1837/QĐ-BNN-CĐS 2023/05/11

Quyết định 1837/QĐ-BNN-CĐS về Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2023

Download
2027/QĐ-BNN-CĐS 2023/05/23

Quyết định 2027/QĐ-BNN-CĐS về Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Download
2466/QĐ-BNN-VP 2023/06/20

Quyết định số: 2466/QĐ-BNN-VP  công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Lâm nghiệp, Nông nghiệp, Thủy lợi, Thủy sản, Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai, Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Download
1693/KH-BNN-KHCN 2023/04/28

Quyết định số 1693/KH-BNN-KHCN phê duyệt Kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính (bao gồm kế hoạch giảm phát thải khí mê-tan) ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050

Download
1088/QĐ-BNN-KTHT 2022/03/25

Quyết định: Phê duyệt Đề án Thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu giai đoạn 2022-2025

 
Download
06/2022/NĐ-CP 2022/07/01

NGHỊ ĐỊNH: QUY ĐỊNH GIẢM NHẸ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH VÀ BẢO VỆ TẦNG Ô-DÔN

Download
3570/QĐ-BNN-HTQT 2022/09/21

Quyết định: Tổ chức thực hiện Đề án về những nhiệm vụ, giải pháp triển khai kết quả Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu

 
Download
888/QĐ-TTg 2022/07/25

Quyết định: Phê duyệt Đề án về những nhiệm vụ, giải pháp triển khai kết quả Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu

Download
4085/QĐ-BNN-TT 2022/10/27

Quyết định: PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN CÂY ĂN QUẢ CHỦ LỰC ĐẾN NĂM 2025 VÀ 2030

 
Download
4486/QĐ-BNN-KN 2022/11/18

Quyết định: PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN TỪ NĂM 2023

 
Download
4081/QĐ-BNN-TT 2022/10/26

Quyết định: PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN NGÀNH HOA, CÂY CẢNH ĐẾN NĂM 2030

 
Download
1392/QĐ-BNN-TT 2021/04/02

Quyết định 1392/QĐ-BNN-TT 2021 Phê duyệt Đề án phát triển cà phê đặc sản Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030

Download
46/2022/NĐ-CP 2022/07/13

Nghị định 46/2022/NĐ-CP được Chính phủ sửa đổi Nghị định 13/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chăn nuôi, trong đó, quy định 09 trường hợp thức ăn chăn nuôi nhập khẩu được miễn kiểm tra chất lượng

Download
911/QĐ-TTg 2022/07/29

Quyết định 911/QĐ-TTg ngày 29/7/2022 về việc phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường trong hoạt động thuỷ sản giai đoạn 2021-2030: liên quan đến Chấm dứt việc sử dụng hóa chất độc hại trong nuôi trồng thuỷ sản

Download
 1   2  3  4