ĐỐI TÁC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG VIỆT NAM (PSAV)

Sáng kiến tầm nhìn mới cho nông nghiệp

ENG VI

Văn bản quy phạm pháp luật

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1088/QĐ-BNN-KTHT 2022/03/25

Quyết định: Phê duyệt Đề án Thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu giai đoạn 2022-2025

 
06/2022/NĐ-CP 2022/07/01

NGHỊ ĐỊNH: QUY ĐỊNH GIẢM NHẸ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH VÀ BẢO VỆ TẦNG Ô-DÔN

3570/QĐ-BNN-HTQT 2022/09/21

Quyết định: Tổ chức thực hiện Đề án về những nhiệm vụ, giải pháp triển khai kết quả Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu

 
888/QĐ-TTg 2022/07/25

Quyết định: Phê duyệt Đề án về những nhiệm vụ, giải pháp triển khai kết quả Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu

4085/QĐ-BNN-TT 2022/10/27

Quyết định: PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN CÂY ĂN QUẢ CHỦ LỰC ĐẾN NĂM 2025 VÀ 2030

 
4486/QĐ-BNN-KN 2022/11/18

Quyết định: PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN TỪ NĂM 2023

 
4081/QĐ-BNN-TT 2022/10/26

Quyết định: PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN NGÀNH HOA, CÂY CẢNH ĐẾN NĂM 2030

 
1392/QĐ-BNN-TT 2021/04/02

Quyết định 1392/QĐ-BNN-TT 2021 Phê duyệt Đề án phát triển cà phê đặc sản Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030

46/2022/NĐ-CP 2022/07/13

Nghị định 46/2022/NĐ-CP được Chính phủ sửa đổi Nghị định 13/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chăn nuôi, trong đó, quy định 09 trường hợp thức ăn chăn nuôi nhập khẩu được miễn kiểm tra chất lượng

911/QĐ-TTg 2022/07/29

Quyết định 911/QĐ-TTg ngày 29/7/2022 về việc phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường trong hoạt động thuỷ sản giai đoạn 2021-2030: liên quan đến Chấm dứt việc sử dụng hóa chất độc hại trong nuôi trồng thuỷ sản

667/QĐ-TTg 2022/06/02

Quyết định số 667/QD-TTg phê duyệt Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2030

3117/QĐ-BNN-TY 2022/09/11

Quyết định 3117/QĐ-BNN-TY năm 2022 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý

2732/QĐ-BNN-CN 2022/07/19

Quyết định 2732/QĐ-BNN-CN năm 2022 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực chăn nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý

3156/QĐ-BNN-TT 2022/08/19

Quyết định 3156/QĐ-BNN-TT năm 2022 tài liệu hướng dẫn tạm thời về cấp, quản lý mã số vùng trồng

858/QĐ-TTg 2022/07/20

Quyết định 858/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Chiến lược phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông lâm thủy sản đến năm 2030

 1   2  3  4