ĐỐI TÁC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG VIỆT NAM (PSAV)

Sáng kiến tầm nhìn mới cho nông nghiệp

ENG VI

Văn bản quy phạm pháp luật

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
32/NQ-CP 2022/03/15

Nghị Quyết về việc miễn thị thực cho công dân các nước: CHLB Đức, CH Pháp, CH Italia, Vương quốc Tây Ban Nha, LH Vương quốc Anh và Bắc Ai-len, LB Nga, Nhật Bản, Đại Hàn Dân Quốc, Vương quốc Đan Mạch, Vương quốc Thụy Điển, Vương quốc Na-uy, CH Phần Lan và CH Bê-la-rút

 
1625/QĐ-BNN-TT 2022/05/09

Quyết định: Ban hành Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa toàn quốc năm 2022

 
80/2021/NĐ-CP 2021/08/26

Nghị định: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

10/2021/TT-BNNPTNT 2021/08/19

Thông tư: Hướng dẫn nội dung đầu tư, hỗ trợ đầu tư thực hiện nhiệm vụ "Phát triển sản xuất giống" theo Quyết định số 703/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ

1322/QĐ-BNN-HTQT 2019/04/22

Quyết định: Thành lập Nhóm công tác Đối tác công tư (PPP) về Chăn nuôi

37/2018/TT-BNNPTNT 2018/12/25

Thông tư: Ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia

50/2018/QĐ-TTg 2018/12/13

Quyết định: Quy định đối tượng thủy sản nuôi chủ lực

04/2018/TT-BKHĐT 2018/12/06

Thông tư: Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

03/2018/TT-BNNPTNT 2018/02/09

Thông tư: Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam

13/2018/TT-BNNPTNT 2018/10/08

Thông tư: Sửa đổi bổ sung một số nội dung của thông tư số 03/2018/TT-BNNPTNT ngày 09/02/2018 của Bộ trưởng Bộ NNPTNT về ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dung tại Việt Nam

98/2018/NĐ-CP 2018/07/05

Nghị định: Về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

107/2018/NĐ-CP 2018/08/15

Nghị định: Về kinh doanh xuất khẩu gạo

109/2018/NĐ-CP 2018/08/29

Nghị định: Nông nghiệp hữu cơ

123/2018/NĐ-CP 2018/09/17

Nghị định: Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp

12/2018/TT-BNNPTNT 2018/10/05

Thông tư: Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật

 1   2