ĐỐI TÁC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG VIỆT NAM (PSAV)

Sáng kiến tầm nhìn mới cho nông nghiệp

ENG VI

Văn bản quy phạm pháp luật

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1625/QĐ-BNN-TT 2022/05/09

Quyết định: Ban hành kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa toàn quốc năm 2022 

 
13/2022/QĐ-TTg 2022/05/09

Quyết định: Thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp

 
19-NQ/TW 2022/06/16

Nghị Quyết: Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

 
2258/QĐ-BNN-HTQT 2022/06/23

Quyết định: Thành lập Nhóm công tác Đối tác công tư (PPP) về Lúa gạo

 
667/QD-TTg 2022/06/02

Quyết định: Phê duyệt Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2030

 
1195/QĐ-BNN-TCTS 2022/04/04

Quyết định: Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

 
1178/QĐ-BNN-TT 2022/03/31

Quyết định: Phê duyệt Đề án tái canh cà phê giai đoạn 2021-2025

 
58/QD-BNN-QLDN 2022/01/10

Quyết định: Ban hành lĩnh vực, tiêu chí công nhận cá nhân, tổ chức tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 
150QĐ-TTg 2022/01/28

Quyết định: Phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

 
32/NQ-CP 2022/03/15

Nghị Quyết về việc miễn thị thực cho công dân các nước: CHLB Đức, CH Pháp, CH Italia, Vương quốc Tây Ban Nha, LH Vương quốc Anh và Bắc Ai-len, LB Nga, Nhật Bản, Đại Hàn Dân Quốc, Vương quốc Đan Mạch, Vương quốc Thụy Điển, Vương quốc Na-uy, CH Phần Lan và CH Bê-la-rút

 
1625/QĐ-BNN-TT 2022/05/09

Quyết định: Ban hành Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa toàn quốc năm 2022

 
80/2021/NĐ-CP 2021/08/26

Nghị định: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

10/2021/TT-BNNPTNT 2021/08/19

Thông tư: Hướng dẫn nội dung đầu tư, hỗ trợ đầu tư thực hiện nhiệm vụ "Phát triển sản xuất giống" theo Quyết định số 703/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ

1322/QĐ-BNN-HTQT 2019/04/22

Quyết định: Thành lập Nhóm công tác Đối tác công tư (PPP) về Chăn nuôi

37/2018/TT-BNNPTNT 2018/12/25

Thông tư: Ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia

 1   2  3