ĐỐI TÁC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG VIỆT NAM (PSAV)

ENG VI

Văn bản quy phạm pháp luật

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
5430/QĐ-BNN-HTQT 2023/12/19

Quyết định: 5430/QĐ-BNN-HTQT Phê duyệt Đề án án thành lập Mạng lưới đổi mới sáng tạo lương thực thực phẩm tại Việt Nam

Download
1490/QĐ-TTg 2023/11/27

Quyết định 1490/QĐ-TTg 2023 Phê duyệt Đề án Phát triển một triệu héc-ta lúa chất lượng cao đồng bằng sông Cửu Long

Download
4245/QĐ-BNN-HTQT 2023/10/16

Quyết định: Phê duyệt Đề án thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản sang thị trường Hoa Kỳ đến năm 2030

Download
4244/QĐ-BNN-HTQT 2023/10/16

Quyết định: Phê duyệt Đề án thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản sang thị trường Trung Quốc đến năm 2030

Download
4243/QĐ-BNN-HTQT 2023/10/16

Quyết định: Phê duyệt Đề án thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản sang thị trường Nhật Bản đến năm 2030

Download
4385/QĐ-BNN-HTQT 2023/10/25

Quyết định: Phê duyệt Đề án thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản sang thị trường Liên minh châu Âu (EU) đến năm 2030

Download
1687/QĐ-BNN-KHCN 2023/04/27

Quyết định 1687/QĐ-BNN-KHCN phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện "Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030" của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bắt đầu thực hiện từ năm 2024

Download
1837/QĐ-BNN-CĐS 2023/05/11

Quyết định 1837/QĐ-BNN-CĐS về Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2023

Download
2027/QĐ-BNN-CĐS 2023/05/23

Quyết định 2027/QĐ-BNN-CĐS về Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Download
2466/QĐ-BNN-VP 2023/06/20

Quyết định số: 2466/QĐ-BNN-VP  công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Lâm nghiệp, Nông nghiệp, Thủy lợi, Thủy sản, Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai, Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Download
1693/KH-BNN-KHCN 2023/04/28

Quyết định số 1693/KH-BNN-KHCN phê duyệt Kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính (bao gồm kế hoạch giảm phát thải khí mê-tan) ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050

Download
1088/QĐ-BNN-KTHT 2022/03/25

Quyết định: Phê duyệt Đề án Thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu giai đoạn 2022-2025

 
Download
06/2022/NĐ-CP 2022/07/01

NGHỊ ĐỊNH: QUY ĐỊNH GIẢM NHẸ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH VÀ BẢO VỆ TẦNG Ô-DÔN

Download
3570/QĐ-BNN-HTQT 2022/09/21

Quyết định: Tổ chức thực hiện Đề án về những nhiệm vụ, giải pháp triển khai kết quả Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu

 
Download
888/QĐ-TTg 2022/07/25

Quyết định: Phê duyệt Đề án về những nhiệm vụ, giải pháp triển khai kết quả Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu

Download
 1   2  3  4  5