ĐỐI TÁC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG VIỆT NAM (PSAV)

ENG VI

Luật

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
31/2024/QH15 2024/01/18

Luật Đất đai số 31/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV

Download
64/2020/QH14 2020/07/08

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) 2020. 

Download
32/2018/QH14 2018/11/19

Luật Chăn nuôi

Download
31/2018/QH14 2018/11/19

Luật Trồng trọt

Download
18/2017/QH14 2017/11/21

Luật Thủy sản

Download
67/2014/QH13 2014/11/26

Luật Đầu tư

Download