ĐỐI TÁC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG VIỆT NAM (PSAV)

Sáng kiến tầm nhìn mới cho nông nghiệp

ENG VI

Ấn phẩm/Báo cáo

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
MoU PSAV-Hi-Tech 2022/04/15

Bản ghi nhớ hợp tác (MoU) giữa Văn phòng Đối tác phát triển nông nghiệp bền vững nông nghiệp Việt Nam (PSAV) và Công ty Hi-Tech Farm

 
MoU PSAV-NAEC-Pepsico-CARE 2022/05/13

Bản Ghi nhớ (MoU) giữa Văn phòng Đối tác phát triển Nông nghiệp bền vững (PSAV) và Trung tâm khuyến nông quốc gia và Công ty PepsiCo và Care

 
PSAV Brochure 2021 2021/06/15

Đối tác phát triển nông nghiệp bền vững Việt Nam 2021

 
PSAV Brochure 2019 2019/06/15

Đối tác phát triển nông nghiệp bền vững Việt Nam 2019

 
PSAV Brochure 2020 2020/04/30

Đối tác phát triển nông nghiệp bền vững Việt Nam 2020

 
BC-24-09-2019 2019/10/28

Báo cáo kết quả Diễn đàn tầm nhìn và đối thoại PPP ngành hàng Chăn nuôi và Lễ ra mắt nhóm công tác PPP ngành hàng Chăn nuôi

PSAV-REPORT-2018-VN 2018/05/28

BÁO CÁO RÀ SOÁT HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỐI TÁC NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG VIỆT NAM (PSAV)

PSAV Brochure 2018 2018/12/31

Đối tác phát triển nông nghiệp bền vững Việt Nam 2018

 
WEF-27-03-2019 2019/03/27

Bộ công cụ hướng dẫn tổ chức vận hành Ban thư ký đối tác Quốc gia

BC-09-01-2018 2018/01/29

Biên bản Cuộc họp Thường niên các Nhóm Công tác ngành hàng PPP trong khuôn khổ PSAV năm 2017

BC-27-11-2018 2018/12/10

Báo cáo kết quả Hội thảo Nâng cao năng lực xuất khẩu và an toàn thực phẩm nông sản Việt Nam: Vai trò của quản lý hóa chất nông nghiệp

BC-16-08-2018 2018/08/20

Kết quả Cuộc họp Thường niên giữa năm các Nhóm Công tác PPP ngành hàng thuộc PSAV

BC-20-02-2019 2019/03/04

Báo cáo kết quả cuộc họp Đồng Trưởng nhóm các Nhóm công tác PPP ngành hàng thuộc PSAV

PSAV Brochure 2017 2017/06/06

Đối tác phát triển nông nghiệp bền vững Việt Nam 2017