ĐỐI TÁC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG VIỆT NAM (PSAV)

Sáng kiến tầm nhìn mới cho nông nghiệp

ENG VI

Ấn phẩm/Báo cáo

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
Handbook-Supply-Chain 2021/05/25

Sổ tay hướng dẫn Chuỗi cung ứng

Handbook-GAP 2021/05/20

Sổ tay hướng dẫn Hệ thống quản lý sản xuất nhằm đẩy mạnh áp dụng GAP

NSC-Robusta 2019/06/27

Kỹ thuật sản xuất cà phê vối bền vững và tái canh cà phê vối

NSC-Pepper-TOF 2019-01-10

Tài liệu dành cho nông dân về kỹ thuật sản xuất hồ tiêu bền vững (TOF)

NSC-Pepper-TOT 2019-01-10

Tài liệu TOT về kỹ thuật sản xuất hồ tiêu bền vững

NSC-Arabica 2021/09/06

Tài liệu hướng dẫn sản xuất cà phê chè bền vững tại Việt Nam

Handbook-sanxuat-arabica 2021/09/06

Sổ tay hướng dẫn sản xuất cà phề chè bền vững (dành cho người sản xuất)

Handbook-taphuanvien-arabica 2021/09/08

Tài liệu hướng dẫn sản xuất cà phê chè bền vững tại Việt Nam (tài liệu dành cho tập huấn viên)

Handbook-taphuanvien-robusta 2022/09/07

Tài liệu hướng dẫn sản xuất cà phê vối bền vững tại Việt Nam (tài liệu dành cho tập huấn viên) - năm 2022

Handbook-sanxuat-robusta 2022/09/07

Sổ tay hướng dẫn sản xuất cà phê vối bền vững tại Việt Nam (dành cho người sản xuất) - năm 2022

Poster-robusta-ver-2022 2022/10/03

Poster hướng dẫn sản xuất cà phê vối (robusta) bền vững tại Việt Nam

TL-BVTV-TLTH2 2022/10/02

Sổ tay về đặc điểm hình thái của một số loài đối tượng kiểm dịch thực vật nhóm I và II của Việt Nam

 
TL-BVTV-TLTH1 2022/10/01

Sổ tay về đặc điểm hình thái của một số loài đối tượng kiểm dịch thực vật nhóm I của Việt Nam

 
TL-BVTV-2022 2022/10/06

Tài liệu tập huấn xây dựng, quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói

22-04-12-Guidebook-VI 2022/04/12

Quy định của EU về an toàn thực phẩm và sức khỏe thực vật đối với hàng nhập khẩu nguồn gốc thực vật

 
 1   2