ĐỐI TÁC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG VIỆT NAM (PSAV)

Sáng kiến tầm nhìn mới cho nông nghiệp

ENG VI

Ấn phẩm/Báo cáo

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
MoU PSAV-Syngenta 2022/12/05

Bản ghi nhớ hợp tác (MoU) giữa Ban thư ký Đối tác phát triển nông nghiệp bền vững nông nghiệp Việt Nam (PSAV) và Công ty TNHH Syngenta Việt Nam

 
MoU PSAV-GrowAsia 2022/12/05

Bản ghi nhớ hợp tác (MoU) giữa Ban thư ký Đối tác phát triển nông nghiệp bền vững nông nghiệp Việt Nam (PSAV) và Tổ chức tăng trưởng Châu Á (Grow Asia)

 
Handbook-Supply-Chain 2021/05/25

Sổ tay hướng dẫn Chuỗi cung ứng

Handbook-GAP 2021/05/20

Sổ tay hướng dẫn Hệ thống quản lý sản xuất nhằm đẩy mạnh áp dụng GAP

NSC-Robusta 2019/06/27

Kỹ thuật sản xuất cà phê vối bền vững và tái canh cà phê vối

NSC-Pepper-TOF 2019-01-10

Tài liệu dành cho nông dân về kỹ thuật sản xuất hồ tiêu bền vững (TOF)

NSC-Pepper-TOT 2019-01-10

Tài liệu TOT về kỹ thuật sản xuất hồ tiêu bền vững

NSC-Arabica 2021/09/06

Tài liệu hướng dẫn sản xuất cà phê chè bền vững tại Việt Nam

Handbook-sanxuat-arabica 2021/09/06

Sổ tay hướng dẫn sản xuất cà phề chè bền vững (dành cho người sản xuất)

Handbook-taphuanvien-arabica 2021/09/08

Tài liệu hướng dẫn sản xuất cà phê chè bền vững tại Việt Nam (tài liệu dành cho tập huấn viên)

Handbook-taphuanvien-robusta 2022/09/07

Tài liệu hướng dẫn sản xuất cà phê vối bền vững tại Việt Nam (tài liệu dành cho tập huấn viên) - năm 2022

Handbook-sanxuat-robusta 2022/09/07

Sổ tay hướng dẫn sản xuất cà phê vối bền vững tại Việt Nam (dành cho người sản xuất) - năm 2022

Poster-robusta-ver-2022 2022/10/03

Poster hướng dẫn sản xuất cà phê vối (robusta) bền vững tại Việt Nam

TL-BVTV-TLTH2 2022/10/02

Sổ tay về đặc điểm hình thái của một số loài đối tượng kiểm dịch thực vật nhóm I và II của Việt Nam

 
TL-BVTV-TLTH1 2022/10/01

Sổ tay về đặc điểm hình thái của một số loài đối tượng kiểm dịch thực vật nhóm I của Việt Nam

 
 1   2  3