ĐỐI TÁC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG VIỆT NAM (PSAV)

ENG VI

Ấn phẩm/Báo cáo

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
Handbook-VPSA-2019 2023/09/01

Sổ tay Hồ tiêu và gia vị Việt Nam

Download
MoU BVTV-CropLife 2023/07/11

Bản ghi nhớ hợp tác (MoU) giữa Cục Bảo vệ thực vật và Hiệp hội Crop Life Châu Á

Download
MoU PSAV-Syngenta 2022/12/05

Bản ghi nhớ hợp tác (MoU) giữa Ban thư ký Đối tác phát triển nông nghiệp bền vững nông nghiệp Việt Nam (PSAV) và Công ty TNHH Syngenta Việt Nam

 
Download
MoU PSAV-GrowAsia 2022/12/05

Bản ghi nhớ hợp tác (MoU) giữa Ban thư ký Đối tác phát triển nông nghiệp bền vững nông nghiệp Việt Nam (PSAV) và Tổ chức tăng trưởng Châu Á (Grow Asia)

 
Download
Handbook-Supply-Chain 2021/05/25

Sổ tay hướng dẫn Chuỗi cung ứng

Download
Handbook-GAP 2021/05/20

Sổ tay hướng dẫn Hệ thống quản lý sản xuất nhằm đẩy mạnh áp dụng GAP

Download
NSC-Robusta 2019/06/27

Kỹ thuật sản xuất cà phê vối bền vững và tái canh cà phê vối

Download
NSC-Pepper-TOF 2019-01-10

Tài liệu dành cho nông dân về kỹ thuật sản xuất hồ tiêu bền vững (TOF)

Download
NSC-Pepper-TOT 2019-01-10

Tài liệu TOT về kỹ thuật sản xuất hồ tiêu bền vững

Download
NSC-Arabica 2021/09/06

Tài liệu hướng dẫn sản xuất cà phê chè bền vững tại Việt Nam

Download
Handbook-sanxuat-arabica 2021/09/06

Sổ tay hướng dẫn sản xuất cà phề chè bền vững (dành cho người sản xuất)

Download
Handbook-taphuanvien-arabica 2021/09/08

Tài liệu hướng dẫn sản xuất cà phê chè bền vững tại Việt Nam (tài liệu dành cho tập huấn viên)

Download
Handbook-taphuanvien-robusta 2022/09/07

Tài liệu hướng dẫn sản xuất cà phê vối bền vững tại Việt Nam (tài liệu dành cho tập huấn viên) - năm 2022

Download
Handbook-sanxuat-robusta 2022/09/07

Sổ tay hướng dẫn sản xuất cà phê vối bền vững tại Việt Nam (dành cho người sản xuất) - năm 2022

Download
Poster-robusta-ver-2022 2022/10/03

Poster hướng dẫn sản xuất cà phê vối (robusta) bền vững tại Việt Nam

Download
 1   2  3