ĐỐI TÁC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG VIỆT NAM (PSAV)

ENG VI

Ấn phẩm/Báo cáo

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
TL-BVTV-TLTH2 2022/10/02

Sổ tay về đặc điểm hình thái của một số loài đối tượng kiểm dịch thực vật nhóm I và II của Việt Nam

 
Download
TL-BVTV-TLTH1 2022/10/01

Sổ tay về đặc điểm hình thái của một số loài đối tượng kiểm dịch thực vật nhóm I của Việt Nam

 
Download
TL-BVTV-2022 2022/10/06

Tài liệu tập huấn xây dựng, quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói

Download
22-04-12-Guidebook-VI 2022/04/12

Quy định của EU về an toàn thực phẩm và sức khỏe thực vật đối với hàng nhập khẩu nguồn gốc thực vật

 
Download
MoU PSAV-NAEC-Pepsico-CARE 2022/05/13

Bản Ghi nhớ (MoU) giữa Văn phòng Đối tác phát triển Nông nghiệp bền vững (PSAV) và Trung tâm khuyến nông quốc gia và Công ty PepsiCo và Care

 
Download
PSAV Brochure 2021 2021/06/15

Đối tác phát triển nông nghiệp bền vững Việt Nam 2021

 
Download
PSAV Brochure 2019 2019/06/15

Đối tác phát triển nông nghiệp bền vững Việt Nam 2019

 
Download
PSAV Brochure 2020 2020/04/30

Đối tác phát triển nông nghiệp bền vững Việt Nam 2020

 
Download
BC-24-09-2019 2019/10/28

Báo cáo kết quả Diễn đàn tầm nhìn và đối thoại PPP ngành hàng Chăn nuôi và Lễ ra mắt nhóm công tác PPP ngành hàng Chăn nuôi

Download
PSAV-REPORT-2018-VN 2018/05/28

BÁO CÁO RÀ SOÁT HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỐI TÁC NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG VIỆT NAM (PSAV)

Download
PSAV Brochure 2018 2018/12/31

Đối tác phát triển nông nghiệp bền vững Việt Nam 2018

 
Download
WEF-27-03-2019 2019/03/27

Bộ công cụ hướng dẫn tổ chức vận hành Ban thư ký đối tác Quốc gia

Download
BC-09-01-2018 2018/01/29

Biên bản Cuộc họp Thường niên các Nhóm Công tác ngành hàng PPP trong khuôn khổ PSAV năm 2017

Download
BC-27-11-2018 2018/12/10

Báo cáo kết quả Hội thảo Nâng cao năng lực xuất khẩu và an toàn thực phẩm nông sản Việt Nam: Vai trò của quản lý hóa chất nông nghiệp

Download
BC-16-08-2018 2018/08/20

Kết quả Cuộc họp Thường niên giữa năm các Nhóm Công tác PPP ngành hàng thuộc PSAV

Download
 1  2   3