ĐỐI TÁC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG VIỆT NAM (PSAV)

ENG VI

Ấn phẩm/Báo cáo

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
BC-20-02-2019 2019/03/04

Báo cáo kết quả cuộc họp Đồng Trưởng nhóm các Nhóm công tác PPP ngành hàng thuộc PSAV

Download
PSAV Brochure 2017 2017/06/06

Đối tác phát triển nông nghiệp bền vững Việt Nam 2017

 
Download
 1  2  3