ĐỐI TÁC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG VIỆT NAM (PSAV)

ENG VI

Bản tin

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
BT-PSAV-Q1-Q2-2020-VN 2020/06/30

Bản tin PSAV Quý I+II/2020

Download
BT-PSAV-Q4-2019-VN 2019/12/02

Bản tin PSAV Quý IV/2019

Download
BT-PSAV-Q3-2019-VN 2019/10/01

Bản tin PSAV Quý III/2019

Download
BT-PSAV-Q2-2019-VN 2019/07/30

Bản tin PSAV Quý II/2019

Download
BT-PSAV-Q1-2019-VN 2019/04/01

Bản tin PSAV Quý I/2019

Download
BT-PSAV-Q4-2018-VN 2018/12/30

Bản tin PSAV Quý IV/2018

Download
BT-PSAV-Q3-2018-VN 2018/09/30

Bản tin PSAV Quý III/2018

Download
BT-PSAV-Q2-2018-VN 2018/06/30

Bản tin PSAV Quý II/2018

Download
BT-PSAV-Q1-2018-VN 2018/03/30

Bản tin PSAV Quý I/2018

Download
BT-PSAV-Q4-2017-VN 2017/12/30

Bản tin PSAV Quý IV/2017

Download
BT-PSAV-Q3-2017-VN 2017/09/30

Bản tin PSAV Quý III/2017

Download
BT-PSAV-Q2-2017-VN 2017/06/30

Bản tin PSAV Quý II/2017

Download
BT-PSAV-Q1-2017-VN 2017/03/30

Bản tin PSAV Quý I/2017

Download
 1  2