ĐỐI TÁC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG VIỆT NAM (PSAV)

ENG VI

Hội thảo Vai trò của Hợp tác công - tư trong triển khai Đề án 1 triệu Ha Lúa ĐBSCL

Hội thảo Vai trò của Hợp tác công - tư trong triển khai Đề án “Phát triển bền vững một triệu héc ta chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030”

Mục đích: (i) Thúc đẩy hợp tác công tư trong sản xuất lúa gạo góp phần đạt mục tiêu sản xuất bền vững 1 triệu ha lúa tại Đồng bằng Sông Cửu Long; (ii) Chia sẻ kinh nghiệm hợp tác trong phát triển ngành hàng lúa gạo, các sáng kiến sản xuất lúa gạo bền vững dự kiến sẽ chia sẻ tại COP 28; (iii) Góp ý và thống nhất các nội dung Kế hoạch hoạt động của nhóm công tác PPP Lúa gạo trong việc tham gia đề án 1 triệu ha lúa ở Đồng bằng sông Cửu long.

          Thời gian: 13.30 – 17.00 ngày 02/10/2023

          Địa điểm: Khách sạn Sài Gòn Prince – 63 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

          Đồng Chủ trì: Thứ trưởng Trần Thanh Nam

Thành phần tham dự: Đại diện các thành viên Nhóm công tác PPP ngành hàng Lúa gạo, các cơ quan có liên quan của Bộ; các Bộ/ngành; các Hiệp hội có liên quan trong và ngoài nước; các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực lúa gạo; Ban thư ký PSAV; Grow Asia; đại diện Sở Nông nghiệp và PTNT một số tỉnh, thành phố; các tổ chức quốc tế và trong nước có liên quan khác.

 

SỰ KIỆN KHÁC

Tập huấn về Kinh tế tuần hoàn trong chuỗi giá trị cà phê tại Sơn La

Hội thảo Tổng kết hoạt động và lập kế hoạch năm 2024 Nhóm công tác PPP về Rau quả

Họp toàn thể Nhóm công tác PPP ngành hàng trong khuôn khổ PSAV năm 2023 “Doanh nghiệp với Chuyển đổi xanh: Phát triển nông nghiệp xanh và phát thải thấp”

Tọa đàm Đối tác công - tư thúc đẩy đổi mới sáng tạo, triển khai Đề án 1 triệu ha lúa gạo chất lượng cao, phát thải thấp

Hội thảo Thúc đẩy áp dụng các tiêu chuẩn và công cụ bền vững trong các chuỗi cung ứng, từ góc độ toàn cầu đến kinh nghiệm thực tế của Việt Nam