ĐỐI TÁC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG VIỆT NAM (PSAV)

ENG VI

Hội nghị Bộ trưởng về Chuyển đổi số trong hệ thống lương thực, thực phẩm liên khu vực

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Tổ chức Tăng trưởng châu Á (Grow Asia) và Liên minh Hành động về lương thực, thực phẩm của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (FAA) đồng chủ trì, nhằm học hỏi kinh nghiệm thành công trong việc xây dựng và triển khai các giải pháp chuyển đổi số trong nông nghiệp, đồng thời trao đổi kinh nghiệm về hướng dẫn của khu vực và nhiều quốc gia trong việc huy động nguồn lực đầu tư mang tính xúc tác và cùng nhau thực hiện hành động chung.

Nhận lời tham dự Hội nghị này, xin vui lòng thông báo cho Ban Thư ký PSAV ông Hoàng Minh Thái, ĐT: +84 977466988, Email: thai.htqt@mard.gov.vn; ông Bùi Ngọc Anh, ĐT: +84 0932130893, email: psav.office@psav-mard.org.vn). 

 

SỰ KIỆN KHÁC

Tập huấn về Kinh tế tuần hoàn trong chuỗi giá trị cà phê tại Sơn La

Hội thảo Tổng kết hoạt động và lập kế hoạch năm 2024 Nhóm công tác PPP về Rau quả

Họp toàn thể Nhóm công tác PPP ngành hàng trong khuôn khổ PSAV năm 2023 “Doanh nghiệp với Chuyển đổi xanh: Phát triển nông nghiệp xanh và phát thải thấp”

Tọa đàm Đối tác công - tư thúc đẩy đổi mới sáng tạo, triển khai Đề án 1 triệu ha lúa gạo chất lượng cao, phát thải thấp

Hội thảo Thúc đẩy áp dụng các tiêu chuẩn và công cụ bền vững trong các chuỗi cung ứng, từ góc độ toàn cầu đến kinh nghiệm thực tế của Việt Nam