ĐỐI TÁC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG VIỆT NAM (PSAV)

ENG VI

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm tăng cường vai trò phụ nữ trong một số chuỗi nông sản

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tổ Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm tăng cường vai trò phụ nữ trong một số chuỗi nông sản”.

Mục đích: (i) Chia sẻ kinh nghiệm, những ý tưởng sáng tạo, các sáng kiến nhằm nêu bật các cơ hội thúc đẩy sự đóng góp của phụ nữ vào chuỗi giá trị; (ii) Xác định các biện pháp hoặc giải pháp để nâng cao vai trò và quyền lợi của phụ nữ trong ngành nông nghiệp và một số chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực của Việt Nam (lúa gạo, khoai tây, cà phê và hồ tiêu); (iii) Xác định các điểm khởi đầu để thực hiện các hành động cụ thể trong việc nhân rộng và thúc đẩy các mô hình trong đó lợi ích của phụ nữ cũng chuyển thành những đóng góp thiết thực cho chuỗi giá trị nông nghiệp carbon thấp.

          Thời gian: 8.00 – 17.00 ngày 25/10/2023

          Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh Buôn Ma Thuột – 81 Nguyễn Tất Thành, Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

          Đồng Chủ trì: Lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế

Thành phần tham dự: Đại diện các thành viên Nhóm công tác PPP ngành hàng, các cơ quan có liên quan của Bộ; các Bộ/ngành; các Hiệp hội có liên quan trong và ngoài nước; các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp; Ban thư ký PSAV; Grow Asia; đại diện Sở Nông nghiệp và PTNT một số tỉnh, thành phố; đại hiện Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; các tổ chức quốc tế và trong nước có liên quan khác.

 

SỰ KIỆN KHÁC

Tập huấn về Kinh tế tuần hoàn trong chuỗi giá trị cà phê tại Sơn La

Hội thảo Tổng kết hoạt động và lập kế hoạch năm 2024 Nhóm công tác PPP về Rau quả

Họp toàn thể Nhóm công tác PPP ngành hàng trong khuôn khổ PSAV năm 2023 “Doanh nghiệp với Chuyển đổi xanh: Phát triển nông nghiệp xanh và phát thải thấp”

Tọa đàm Đối tác công - tư thúc đẩy đổi mới sáng tạo, triển khai Đề án 1 triệu ha lúa gạo chất lượng cao, phát thải thấp

Hội thảo Thúc đẩy áp dụng các tiêu chuẩn và công cụ bền vững trong các chuỗi cung ứng, từ góc độ toàn cầu đến kinh nghiệm thực tế của Việt Nam