ĐỐI TÁC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG VIỆT NAM (PSAV)

ENG VI

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm tăng cường vai trò phụ nữ trong một số chuỗi nông sản

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tổ Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm tăng cường vai trò phụ nữ trong một số chuỗi nông sản”.

Mục đích: (i) Chia sẻ kinh nghiệm, những ý tưởng sáng tạo, các sáng kiến nhằm nêu bật các cơ hội thúc đẩy sự đóng góp của phụ nữ vào chuỗi giá trị; (ii) Xác định các biện pháp hoặc giải pháp để nâng cao vai trò và quyền lợi của phụ nữ trong ngành nông nghiệp và một số chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực của Việt Nam (lúa gạo, khoai tây, cà phê và hồ tiêu); (iii) Xác định các điểm khởi đầu để thực hiện các hành động cụ thể trong việc nhân rộng và thúc đẩy các mô hình trong đó lợi ích của phụ nữ cũng chuyển thành những đóng góp thiết thực cho chuỗi giá trị nông nghiệp carbon thấp.

          Thời gian: 8.00 – 17.00 ngày 25/10/2023

          Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh Buôn Ma Thuột – 81 Nguyễn Tất Thành, Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

          Đồng Chủ trì: Lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế

Thành phần tham dự: Đại diện các thành viên Nhóm công tác PPP ngành hàng, các cơ quan có liên quan của Bộ; các Bộ/ngành; các Hiệp hội có liên quan trong và ngoài nước; các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp; Ban thư ký PSAV; Grow Asia; đại diện Sở Nông nghiệp và PTNT một số tỉnh, thành phố; đại hiện Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; các tổ chức quốc tế và trong nước có liên quan khác.

 

SỰ KIỆN KHÁC

Hội thảo Vai trò của Hợp tác công - tư trong triển khai Đề án 1 triệu Ha Lúa ĐBSCL

Hội thảo Tầm nhìn và Đối thoại PPP Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam

Hội nghị Bộ trưởng về Chuyển đổi số trong hệ thống lương thực, thực phẩm liên khu vực

Hội thảo Định hướng Chiến lược của Nhóm công tác PPP ngành hàng Lúa gạo Việt Nam

Hội thảo triển vọng hợp tác Công- Tư (PPP) trong phát triển ngành rau quả Việt Nam