ĐỐI TÁC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG VIỆT NAM (PSAV)

ENG VI

Tập huấn về Kinh tế tuần hoàn trong chuỗi giá trị cà phê tại Sơn La

Trong khuôn khổ dự án “Xây dựng năng lực và phổ biến các mô hình Kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp tại một số địa điểm của Việt Nam”, Đối tác phát triển nông nghiệp bền vững Việt Nam (PSAV) đã phối hợp với Viện Khoa học phát triển nông thôn (SIRD) và Tổ chức phát triển Liên Hiệp quốc (UNDP) tổ chức khóa tập huấn “Kinh tế tuần hoàn trong chuỗi giá trị cà phê” cho các tác nhân và các bên liên quan tại Sơn La.

Thời gian: 23 – 25 tháng 5 năm 2024

Địa điểm: Nhà Văn hóa xã Chiềng Chung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

Ban thư ký Đối tác phát triển nông nghiệp bền vững Việt Nam trân trọng kính mời quý vị đại biểu tới dự và đóng góp ý kiến để khóa tập huấn thành công tốt đẹp./.

Xin trân trọng cám ơn!

SỰ KIỆN KHÁC

Hội thảo Tổng kết hoạt động và lập kế hoạch năm 2024 Nhóm công tác PPP về Rau quả

Họp toàn thể Nhóm công tác PPP ngành hàng trong khuôn khổ PSAV năm 2023 “Doanh nghiệp với Chuyển đổi xanh: Phát triển nông nghiệp xanh và phát thải thấp”

Tọa đàm Đối tác công - tư thúc đẩy đổi mới sáng tạo, triển khai Đề án 1 triệu ha lúa gạo chất lượng cao, phát thải thấp

Hội thảo Thúc đẩy áp dụng các tiêu chuẩn và công cụ bền vững trong các chuỗi cung ứng, từ góc độ toàn cầu đến kinh nghiệm thực tế của Việt Nam

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm tăng cường vai trò phụ nữ trong một số chuỗi nông sản