ĐỐI TÁC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG VIỆT NAM (PSAV)

ENG VI

Hội thảo Tổng kết hoạt động và lập kế hoạch năm 2024 Nhóm công tác PPP về Rau quả

Bộ Nông nghiệp và PTNT kính mời đại diện Quý đơn vị tới dự hội thảo Tổng kết hoạt động và lập kế hoạch năm 2024 Nhóm công tác PPP về rau quả.

Mục đích: (i) Cập nhật/Phổ biến các chính sách và đề án mới của Bộ NN&PTNT; (ii) Tổng kết hoạt động năm 2023 của Nhóm công tác PPP về Rau quả và Kế hoạch hành động năm trong năm 2024; (iii) Chia sẻ kinh nghiệm hợp tác thành công trong việc kết nối các đối tác trong chuỗi giá trị sản xuất bền vững, giảm phát thải; (iv) Thăm quan mô hình liên kết sản xuất bền vững;

Thời gian: 08.00 - 12.00 ngày 27/02/2024 (Thứ Ba).

Địa điểm: Trung tâm Học thuật PepsiCo - Bàu Cạn, Chư Prông, Gia Lai.

Đồng Chủ trì: Ông Hoàng Trung, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT; Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm PepsiCo Việt Nam và Tổng Giám đốc Công ty TNHH Syngenta Việt Nam.

Thành phần tham dự: Đồng trưởng nhóm và thành viên Nhóm công tác PPP về Rau quả; các cơ quan có liên quan của Bộ; các Bộ/ngành; các Hiệp hội trong và ngoài nước có liên quan; các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực rau quả; Ban thư ký PSAV; Sở Nông nghiệp và PTNT một số tỉnh/thành phố; các tổ chức quốc tế và trong nước có liên quan khác.

Đề nghị các đại biểu đăng ký tham dự họp với Ban Thư ký PSAV (anh Hoàng Minh Thái, DĐ: 0977466988, Email: thai.htqt@mard.gov.vn) trước ngày 23/02/2024.

SỰ KIỆN KHÁC

Tập huấn về Kinh tế tuần hoàn trong chuỗi giá trị cà phê tại Sơn La

Họp toàn thể Nhóm công tác PPP ngành hàng trong khuôn khổ PSAV năm 2023 “Doanh nghiệp với Chuyển đổi xanh: Phát triển nông nghiệp xanh và phát thải thấp”

Tọa đàm Đối tác công - tư thúc đẩy đổi mới sáng tạo, triển khai Đề án 1 triệu ha lúa gạo chất lượng cao, phát thải thấp

Hội thảo Thúc đẩy áp dụng các tiêu chuẩn và công cụ bền vững trong các chuỗi cung ứng, từ góc độ toàn cầu đến kinh nghiệm thực tế của Việt Nam

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm tăng cường vai trò phụ nữ trong một số chuỗi nông sản