ĐỐI TÁC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG VIỆT NAM (PSAV)

ENG VI

Tọa đàm Đối tác công - tư thúc đẩy đổi mới sáng tạo, triển khai Đề án 1 triệu ha lúa gạo chất lượng cao, phát thải thấp

Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Tọa đàm: "Đối tác công - tư thúc đẩy đổi mới sáng tạo, triển khai Đề án 1 triệu ha lúa gạo chất lượng cao, phát thải thấp".

Mục đích: (1) Xác định cơ chế hữu hiệu để huy động sự tham gia của các bên chung tay xây dựng Mạng lưới lương thực thực phẩm và thực hiện đề án 1 triệu ha lúa gạo chất lượng cao, phát thải thấp một cách hiệu quả; (2) Vai trò của các bên có liên quan và các tác nhân trong chuỗi lúa gạo; (3) Đóng góp ý kiến và thống nhất kế hoạch hoạt động triển khai đề án 1 triệu ha lúa tại Đồng bằng Sông Cửu Long; (4) Các hành động ưu tiên ngắn hạn và dài hạn (Chi tiết trong chương trình đính kèm).

Thời gian: 13.30 ngày 30/01/2024

Địa điểm: Phòng họp Hoa Mai (201-B6), Bộ Nông nghiệp và PTNT, số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

Chủ trì: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Minh Hoan.

Thành phần: Các Cơ quan có liên quan của Bộ; các Bộ/ngành; các doanh nghiệp đầu tư và kinh doanh trong lĩnh vực lúa gạo, đại diện các cơ quan nghiên cứu, trường đại học, các tổ chức quốc tế và phi chính phủ có liên quan khác.

Đề nghị các đại biểu đăng ký tham dự họp với Ban Thư ký PSAV (anh Bùi Ngọc Anh, DĐ: 0932130893, Email: psav.office@psav-mard.org.vn; hoặc anh Hoàng Minh Thái, DĐ: 0977466988, Email: thai.htqt@mard.gov.vn) trước ngày 25/01/2024.

SỰ KIỆN KHÁC

Tập huấn về Kinh tế tuần hoàn trong chuỗi giá trị cà phê tại Sơn La

Hội thảo Tổng kết hoạt động và lập kế hoạch năm 2024 Nhóm công tác PPP về Rau quả

Họp toàn thể Nhóm công tác PPP ngành hàng trong khuôn khổ PSAV năm 2023 “Doanh nghiệp với Chuyển đổi xanh: Phát triển nông nghiệp xanh và phát thải thấp”

Hội thảo Thúc đẩy áp dụng các tiêu chuẩn và công cụ bền vững trong các chuỗi cung ứng, từ góc độ toàn cầu đến kinh nghiệm thực tế của Việt Nam

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm tăng cường vai trò phụ nữ trong một số chuỗi nông sản