ĐỐI TÁC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG VIỆT NAM (PSAV)

ENG VI

Hội thảo Thúc đẩy áp dụng các tiêu chuẩn và công cụ bền vững trong các chuỗi cung ứng, từ góc độ toàn cầu đến kinh nghiệm thực tế của Việt Nam

Bộ Nông nghiệp và PTNT kính mời đại diện Quý đơn vị tới dự Hội thảo Thúc đẩy áp dụng các tiêu chuẩn và công cụ bền vững trong các chuỗi cung ứng, từ góc độ toàn cầu đến kinh nghiệm thực tế của Việt Nam.

Mục đích: (i) Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của các tiêu chuẩn bền vững tự nguyện trong phát triển chuỗi cung ứng bền vững và thương mại quốc tế; (ii) Cung cấp kiến thức cơ bản về các tiêu chuẩn quốc tế để bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học; (iii) Tăng cường hợp tác công tư trong việc thúc đẩy áp dụng các tiêu chuẩn bền vững; (iv) Vận động cho các khung pháp lý quốc gia hỗ trợ việc sử dụng các tiêu chuẩn trong chứng nhận.

          Thời gian: 08.00 – 16.30 ngày 15/12/2023

          Địa điểm: Pan Pacific Hotel – Số 1 đường Thanh Niên, Hà Nội

          Chủ trì: Vụ Hợp tác quốc tế, Trung Tâm Phát Triển Kinh Tế Nông Thôn

Thành phần tham dự: Các Cơ quan có liên quan của Bộ; các Bộ/ngành; các doanh nghiệp đầu tư và kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, hiệp hội, tổ chức quốc tế và phi chính phủ, các tổ chức tiêu chuẩn và đánh giá tiêu chuẩn, các công ty nhập khẩu nông sản từ EU và các cơ quan báo chí.

          Đề nghị các đại biểu đăng ký tham dự họp với chị Nguyễn Thị Liên, DĐ: 0988906619, Email: lien.nguyen@cred.org.vn hoặc Ban Thư ký PSAV (anh Bùi Ngọc Anh, DĐ: 0932130893, Email: psav.office@psav-mard.org.vn) trước ngày 11/12/2023.

 

SỰ KIỆN KHÁC

Tập huấn về Kinh tế tuần hoàn trong chuỗi giá trị cà phê tại Sơn La

Hội thảo Tổng kết hoạt động và lập kế hoạch năm 2024 Nhóm công tác PPP về Rau quả

Họp toàn thể Nhóm công tác PPP ngành hàng trong khuôn khổ PSAV năm 2023 “Doanh nghiệp với Chuyển đổi xanh: Phát triển nông nghiệp xanh và phát thải thấp”

Tọa đàm Đối tác công - tư thúc đẩy đổi mới sáng tạo, triển khai Đề án 1 triệu ha lúa gạo chất lượng cao, phát thải thấp

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm tăng cường vai trò phụ nữ trong một số chuỗi nông sản