ĐỐI TÁC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG VIỆT NAM (PSAV)

ENG VI

Hội thảo Định hướng Chiến lược của Nhóm công tác PPP ngành hàng Lúa gạo Việt Nam

Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội thảo Định hướng Chiến lược của Nhóm công tác PPP ngành hàng Lúa gạo Việt Nam.

Mục đích: (i) Công bố Quyết định Thành lập Nhóm công tác Đối tác công tư (PPP) về Lúa gạo; (ii) Dự thảo quy chế và định hướng hoạt động của Nhóm Lúa gạo; (iii) Báo cáo kết quả nghiên cứu chuỗi lúa gạo liên quan đến chủ đề tăng cường trao quyển cho phụ nữ trong các mô hình sản xuất lúa thích ứng với BĐKH; (iv) Kế hoạch hành động của nhóm trong năm 2023.

          Thời gian: 08.00 – 16.30 ngày 3/3/2023

          Địa điểm: Khách sạn Khách sạn Đông Hà – Fortuneland – 141 Trần Văn Khéo, Cái Khế, Ninh Kiều, Cần Thơ.

          Đồng Chủ trì: Lãnh đạo TTKNQG và Lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế

Thành phần tham dự: Đại diện các thành viên Nhóm công tác PPP ngành hàng Lúa gạo, các cơ quan có liên quan của Bộ; các Bộ/ngành; các Hiệp hội có liên quan trong và ngoài nước; các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực lúa gạo; Ban thư ký PSAV; Grow Asia; đại diện Sở Nông nghiệp và PTNT một số tỉnh, thành phố; các tổ chức quốc tế và trong nước có liên quan khác

SỰ KIỆN KHÁC

Hội nghị Bộ trưởng về Chuyển đổi số trong hệ thống lương thực, thực phẩm liên khu vực

Hội thảo triển vọng hợp tác Công- Tư (PPP) trong phát triển ngành rau quả Việt Nam

Họp toàn thể Nhóm công tác PPP trong khuôn khổ PSAV năm 2022: Xây dựng một nền nông nghiệp xanh và gia tăng giá trị

Diễn đàn “Nông nghiệp sinh thái: Giải pháp thiết thực cho giảm phát thải và phát triển nông nghiệp bền vững”

Hội thảo: “Lộ trình Lương thực và Nông nghiệp ASEAN hướng tới COP 27”