ĐỐI TÁC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG VIỆT NAM (PSAV)

ENG VI

Hội thảo Định hướng Chiến lược của Nhóm công tác PPP ngành hàng Lúa gạo Việt Nam

Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội thảo Định hướng Chiến lược của Nhóm công tác PPP ngành hàng Lúa gạo Việt Nam.

Mục đích: (i) Công bố Quyết định Thành lập Nhóm công tác Đối tác công tư (PPP) về Lúa gạo; (ii) Dự thảo quy chế và định hướng hoạt động của Nhóm Lúa gạo; (iii) Báo cáo kết quả nghiên cứu chuỗi lúa gạo liên quan đến chủ đề tăng cường trao quyển cho phụ nữ trong các mô hình sản xuất lúa thích ứng với BĐKH; (iv) Kế hoạch hành động của nhóm trong năm 2023.

          Thời gian: 08.00 – 16.30 ngày 3/3/2023

          Địa điểm: Khách sạn Khách sạn Đông Hà – Fortuneland – 141 Trần Văn Khéo, Cái Khế, Ninh Kiều, Cần Thơ.

          Đồng Chủ trì: Lãnh đạo TTKNQG và Lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế

Thành phần tham dự: Đại diện các thành viên Nhóm công tác PPP ngành hàng Lúa gạo, các cơ quan có liên quan của Bộ; các Bộ/ngành; các Hiệp hội có liên quan trong và ngoài nước; các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực lúa gạo; Ban thư ký PSAV; Grow Asia; đại diện Sở Nông nghiệp và PTNT một số tỉnh, thành phố; các tổ chức quốc tế và trong nước có liên quan khác

SỰ KIỆN KHÁC

Tập huấn về Kinh tế tuần hoàn trong chuỗi giá trị cà phê tại Sơn La

Hội thảo Tổng kết hoạt động và lập kế hoạch năm 2024 Nhóm công tác PPP về Rau quả

Họp toàn thể Nhóm công tác PPP ngành hàng trong khuôn khổ PSAV năm 2023 “Doanh nghiệp với Chuyển đổi xanh: Phát triển nông nghiệp xanh và phát thải thấp”

Tọa đàm Đối tác công - tư thúc đẩy đổi mới sáng tạo, triển khai Đề án 1 triệu ha lúa gạo chất lượng cao, phát thải thấp

Hội thảo Thúc đẩy áp dụng các tiêu chuẩn và công cụ bền vững trong các chuỗi cung ứng, từ góc độ toàn cầu đến kinh nghiệm thực tế của Việt Nam