Họp Hội nghị toàn thể và Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Đối tác Phát triển Nông nghiệp Bền vững Việt Nam (PSAV)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức “Họp Hội nghị toàn thể và Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Đối tác Phát triển Nông nghiệp Bền vững Việt Nam (PSAV)".

Thời gian: 8:30 – 12:00, ngày 02/12/2020 (Thứ Tư).

Địa điểm: Phòng Sông Hồng 1+2, Khách sạn Sheraton, K5 Nghi Tàm, 11 Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội

Chủ trì: Thứ Trưởng Lê Quốc Doanh

Danh mục