Họp hội nghị toàn thể ISG 2020

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Họp hội nghị toàn thể ISG 2020 "Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam trong bối cảnh tác động của COVID-19: Cơ hội và thách thức"

Thời gian: 13:00 - 17:00 thứ Năm, ngày 10 tháng 12 năm 2020 và 8:00 - 12:00 thứ Sáu, ngày 11 tháng 12 năm 2020

Địa điểm: Khách sạn Sheraton, K5 Nghi Tàm, 11 Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội

Chủ trì: 

- Ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
- Bà Carolyn Turk, Giám đốc Quốc gia WB
- Bà Caitlin Wiesen, Đại diện Thường trú UNDP

Danh mục