ĐỐI TÁC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG VIỆT NAM (PSAV)

Sáng kiến tầm nhìn mới cho nông nghiệp

ENG VI

Họp hội nghị toàn thể ISG 2020

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Họp hội nghị toàn thể ISG 2020 "Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam trong bối cảnh tác động của COVID-19: Cơ hội và thách thức"

Thời gian: 13:00 - 17:00 thứ Năm, ngày 10 tháng 12 năm 2020 và 8:00 - 12:00 thứ Sáu, ngày 11 tháng 12 năm 2020

Địa điểm: Khách sạn Sheraton, K5 Nghi Tàm, 11 Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội

Chủ trì: 

- Ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
- Bà Carolyn Turk, Giám đốc Quốc gia WB
- Bà Caitlin Wiesen, Đại diện Thường trú UNDP

SỰ KIỆN KHÁC

Hội thảo triển vọng hợp tác Công- Tư (PPP) trong phát triển ngành rau quả Việt Nam

Họp toàn thể Nhóm công tác PPP trong khuôn khổ PSAV năm 2022: Xây dựng một nền nông nghiệp xanh và gia tăng giá trị

Diễn đàn “Nông nghiệp sinh thái: Giải pháp thiết thực cho giảm phát thải và phát triển nông nghiệp bền vững”

Hội thảo: “Lộ trình Lương thực và Nông nghiệp ASEAN hướng tới COP 27”

Tập Huấn: Lồng ghép giới vào chuỗi giá trị nông nghiệp