ĐỐI TÁC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG VIỆT NAM (PSAV)

Sáng kiến tầm nhìn mới cho nông nghiệp

ENG VI

Chia sẻ kinh nghiệm về các phương thức và mô hình hoạt động của PISAgro (Indonesia)

Chia sẻ kinh nghiệm về các phương thức và mô hình hoạt động của PISAgro (Indonesia)

Thời gian: 21 tháng 9 năm 2022 | 11:00 - 12:30 GMT + 7

Đăng ký tại đây: https: //us02web.zoom.us/meeting/register/tZckcOyorjMjHt1LH7Jb6V1gC_H89wDmRbkjSessi

 

SỰ KIỆN KHÁC

Tập Huấn: Lồng ghép giới vào chuỗi giá trị nông nghiệp

Hội nghị toàn thể Chương trình hỗ trợ quốc tế (ISG) 2021 “Đối tác xanh cho một nền nông nghiệp mới”

Cuộc họp các Nhóm công tác PPP trong khuôn khổ Đối tác nông nghiệp bền vững Việt Nam

Họp hội nghị toàn thể ISG 2020

Họp Hội nghị toàn thể và Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Đối tác Phát triển Nông nghiệp Bền vững Việt Nam (PSAV)