Hội nghị diễn đàn doanh nghiệp nông nghiệp năm 2014

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức “Hội nghị diễn đàn doanh nghiệp nông nghiệp năm 2014”

Thời gian: 8h00, thứ Tư, ngày 15 tháng 10 năm 2024

Địa điểm: Hội trường 201, nhà B6, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

Chủ trì Hội nghị: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát.

Với sự tham dự của đại diện Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Lao động Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các Hiệp hội và Hội ngành hàng nông, lâm, thủy sản, các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, các cơ quan thông tấn báo chí. Đây là dịp để các cơ quan quản lý nhà nước thuộc các Bộ, ngành trao đổi trực tiếp với các Hiệp hội, doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các cơ chế chính sách của nhà nước liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Danh mục