Danh mục

Xuất khẩu rau quả tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2018

29/ 05/ 2019

Lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 15/5/2019, xuất khẩu hàng rau quả đạt 1,6 tỷ USD, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2018.

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hàng rau quả từ ngày 01/5/2019 đến ngày 15/5/2019 đạt 192,7 triệu USD, tăng 27,7% so với cùng kỳ năm 2018. Lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 15/5/2019, xuất khẩu hàng rau quả đạt 1,6 tỷ USD, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2018.

Xuất khẩu hàng rau quả tháng 4/2019 đạt 466,7 triệu USD, tăng 28% so với tháng trước, tăng 34,3% so với cùng kỳ năm 2018. Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 4/2019, trị giá xuất khẩu mặt hàng rau quả đạt 1,4 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2018.

Dẫn đầu về trị giá xuất khẩu hàng rau quả trong 4 tháng đầu năm 2019 là thị trường Trung Quốc, đạt 1 tỷ USD, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2018. Đáng chú ý, thị trường Trung Quốc đã tăng cường thắt chặt nhập khẩu tiểu ngạch, chuyển sang nhập khẩu chính ngạch và đề ra yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, cấp giấy phép nhập khẩu, cấp chứng thư xuất khẩu và kiểm tra chất lượng tại nước xuất xứ... Do các quy định mới của Trung Quốc, xuất khẩu rau quả các tháng đầu năm bị ảnh hưởng.

Trong 4 tháng đầu năm 2019 tỷ trọng xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc giảm 1,9% so với cùng kỳ năm 2018. Tuy nhiên, xuất khẩu rau quả sang thị trường Trung Quốc tháng 4/2019 đã tăng mạnh trở lại. Trong 4 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu hàng rau quả sang một số thị trường chính đạt tốc độ tăng trưởng cao như: Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản và Hà Lan. Tuy nhiên, tỷ trọng xuất khẩu hàng rau quả sang các thị trường này vẫn còn thấp. Triển vọng xuất khẩu hàng rau quả sang những thị trường này vẫn rất lớn do nhu cầu tiêu thụ cao.

Để tăng tỷ trọng xuất khẩu hàng rau quả sang các thị trường, các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam cần làm tốt công tác sản xuất, có sự đầu tư và cách tiếp cận thị trường phù hợp, phải đáp ứng được các tiêu chuẩn về chất lượng, mẫu mã theo yêu cầu của các thị trường nhập khẩu.