ĐỐI TÁC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG VIỆT NAM (PSAV)

ENG VI

VIETRISA nhận trọng trách cấp chứng nhận thương hiệu gạo Quốc gia

08/ 04/ 2024

Ông Bùi Bá Bổng, Chủ tịch Hiệp hội ngành hàng lúa gạo Việt Nam (VIETRISA), đề xuất nhận trách nhiệm là đơn vị cấp chứng nhận thương hiệu gạo Quốc gia Việt Nam.

Mới đây, tại Hội thảo hợp tác công tư phục vụ triển khai Đề án 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp, ông Bùi Bá Bổng, Chủ tịch VIETRISA, đã đưa ra một số đề xuất cụ thể về nhiệm vụ của hiệp hội khi tham gia Đề án trong giai đoạn 2024 - 2025.

Ông Bổng bày tỏ, nếu được Bộ NN-PTNT tin tưởng, VIETRISA xin nhận trách nhiệm là đơn vị cấp chứng nhận thương hiệu gạo Quốc gia Việt Nam. Bởi hiện nay, Bộ NN-PTNT đang là chủ sở hữu của thương hiệu này. Tuy nhiên, lại thiếu một đơn vị thực hiện việc chứng nhận và cấp chứng nhận thương hiệu. Điều này đã làm hạn chế sự phát triển của thương hiệu gạo Quốc gia thời gian qua.

Ngoài ra, VIETRISA cũng đề xuất tham gia xây dựng các quy chuẩn, tiêu chuẩn lúa gạo phát thải thấp. Tiến tới, sẽ là đơn vị chứng nhận và cấp nhãn hiệu gạo Việt Nam các bon thấp - Low Carbon Rice. Điều này sẽ tạo ra một hình ảnh nền sản xuất lúa gạo rất tốt trong nước cũng như thị trường quốc tế.

Cũng theo Chủ tịch VIETRISA, với vai trò là cầu nối giữa HTX với các doanh nghiệp, Hiệp hội sẽ thúc đẩy việc áp dụng các quy trình sản xuất chất lượng cao, giảm phát thải thông qua 5 mô hình thí điểm, kiểu mẫu ở 5 tỉnh, thành vùng ĐBSCL đã được Bộ NN-PTNT lựa chọn. Đặc biệt, là đảm bảo kết nối tiêu thụ sản phẩm lúa trong các mô hình.

Bên cạnh đó, Hiệp hội sẽ đánh giá mức độ áp dụng quy trình kỹ thuật ở một số vùng đang thực hiện đề án, đưa ra các sáng kiến về khoa học và công nghệ.

Đồng thời, VIETRISA sẽ tư vấn, giới thiệu kết nối các vùng sản xuất với doanh nghiệp tham gia. Đặc biệt là các doanh nghiệp quốc tế đến Việt Nam đầu tư, chưa nắm rõ điều kiện sản xuất cũng như khu vực nào thuận lợi cho ứng dụng công nghệ. Hiệp hội sẽ giới thiệu những vùng tiềm năng theo nguyện vọng của doanh nghiệp.