Đối tác phát triển nông nghiệp bền vững ở Việt Nam (PSAV)

Sáng kiến tầm nhìn mới cho nông nghiệp

Hội thảo tham vấn về trung tâm đổi mới sáng tạo lương thực thực phẩm tại Việt Nam

29/ 10/ 2021

Ngày 29 tháng 10 tại Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức Hội thảo tham vấn về trung tâm đổi mới sáng tạo lương thực thực phẩm tại Việt Nam

Nguyễn Đỗ Anh Tuấn chủ trì Hội thảo tham vấn về Trung tâm Đổi mới Sáng tạo về Lương thực, Thực phẩm (LTTP) - Food Innovation Hub (FIH) tại Việt Nam vào ngày 29/10/2021

Hội thảo có sự tham gia của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, ông Cao Đức Phát – Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương - Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bà Marian Geluk - Giám đốc Ban Thư ký Điều phối Toàn cầu các Trung tâm Đổi mới Sáng tạo về LTTP - Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), ông Binu Jacob, Tổng giám đốc Công ty TNHH Nestlé Việt Nam, kiêm Đồng Chủ trì Khối Tư - Đối tác Phát triển Nông nghiệp Bền vững Việt Nam (PSAV), ông Reginald Lee, Giám đốc Chương trình của Grow Asia, cùng đại diện các Nhóm công tác PPP và các ban ngành, tổ chức, tập đoàn trong nước và quốc tế.

Hội thảo đã đề xuất về các lĩnh vực hoạt động trọng tâm của Trung tâm đổi mới sáng tạo về LTTP tại Việt Nam, cơ cấu tổ chức ở cấp quốc gia và cấp địa phương/khu vực. Trong đó 3 lĩnh vực hoạt động chính của các FIH ở cấp TW và cấp địa phương/khu vực là (i) Diễn đàn đổi mới sáng tạo; (ii) Vườn ươm khởi nghiệp; (iii) Thúc đẩy đầu tư. Các FIH đổi mới sáng tại địa phương/khu vực sẽ gắn với các ngành hàng chủ lực theo vùng miền, phát triển dựa theo mức độ sẵn sàng tham gia của các đối tác tư nhân và các đối tác phát triển.

Phát biểu tại hội thảo, Bà Marian Geluk, Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) chia sẻ rằng đã có chia sẻ về khái niệm đổi mới sáng tạo, trong đó bao gồm cả kiến thức địa phương và truyền thống, cũng như tầm quan trọng của đổi mới về chính sách, thể chế, quan hệ đối tác, xã hội và các doanh nghiệp xã hội khởi nghiệp. Đại diện WEF cũng chia sẻ một số bài học cho Việt Nam, cụ thể: (1) Vai trò lãnh đạo của địa phương/quốc gia của một nhóm các đối tác liên quan; (2) Xây dựng dựa trên các sáng kiến hiện có; (3) Vai trò của các bên hỗ trợ, xúc tác phát triển hệ sinh thái đổi mới, sáng tạo.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT kết luận Hội thảo, ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, tham gia tích cực của các doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế, đưa Việt Nam trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo xanh, bền vững, không chỉ mục tiêu phát triển của Việt Nam mà cho cả Đông Nam Á.