Danh mục

Bộ Nông nghiệp cắt giảm gần 70% điều kiện kinh doanh

14/ 11/ 2018

Báo cáo tại Hội nghị xây dựng Chính phủ điện tử gắn với cải cách hành chính và đổi mới công tác kiểm tra chuyên ngành sáng ngày 14/11, Bộ Nông nghiệp và PTNT cho biết, Bộ NN&PTNT quy định có 33 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực nông nghiệp với 345 điều kiện cụ thể. Qua rà soát, Bộ đã trình với Chính phủ ban hành Nghị định 123/2018/NĐ-CP, sửa và giảm 131/170 điều kiện.

Ảnh: Bộ Bộ NN&PTNT đã cắt giảm 76% danh mục hàng hóa nhập khẩu pải kiểm tra chuyên ngành trước thông quan 

Từ 1/1/2019 tới đây, khi Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản đã ban hành có hiệu lực và các nghị định hướng dẫn được ban hành, các điều kiện còn lại sẽ tiếp tục được cắt giảm. Theo tính toán của Bộ, tổng số điều kiện cụ thể sẽ giảm tới 69%.

Không chỉ giảm các “giấy phép con”, danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành trước khi thông quan xuất nhập khẩu của Bộ cũng giảm mạnh. Đầu năm 2017, Bộ đã thực hiện rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành trên cơ sở hàng hóa được gắn mã HS thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ là 7.698 dòng hàng.

Năm 2018, Bộ tiếp tục rà soát cắt giảm. Ngày 30/10/2018, Bộ đã ban hành Thông tư số 15/2018/TT-BNNPTNT bao gồm 02 danh mục: danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu gắn mã HS là 2.873 dòng hàng; danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trước thông quan kèm mã HS là 1.800 dòng hàng.  Như vậy, tỷ lệ cắt giảm lên tới trên 76%.  Điều này đã góp phần giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp và tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng cho sản xuất, kinh doanh phát triển.

Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại, trong năm 2017, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 18 thủ tục hành chính tại 5 đơn vị của Bộ.

Theo kế hoạch năm 2018, Bộ Nông nghiệp và PTTN sẽ hoàn thành triển khai 10 thủ tục hành chính mới. Như vậy, với việc triển khai 28 thủ tục hành chính qua Cổng một cửa quốc gia thì có tới 95% các hồ sơ xuất nhập khẩu được xử lý qua cấp phép điện tử.

Được biết, Bộ NN&PTNT đang xây dựng Chính phủ điện tử theo hướng đổi mới phương thức phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.