Việt Nam mong muốn trở thành Trung tâm đổi mới Lương thực, thực phẩm của châu Á (28/07/2021)

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã phát biểu tại phiên đối thoại "Thúc đẩy sáng kiến quốc gia chuyển đổi Hệ thống LTTP" trong khuôn...

Đến 2025, có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (25/07/2021)

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (2021-2025) được triển khai trên nguyên tắc 'Nông thôn mới là nền tảng, cơ cấu lại nông nghiệp là căn bản, nhân dân là chủ thể'.

 
Thành lập Tổ chỉ đạo sản xuất, kết nối nông sản tại các tỉnh phía Nam (20/07/2021)

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 18/7/2021, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp &PTNT đã ký Quyết định số 3149/QĐ-BNN-VP thành lập Tổ công tác chỉ đạo sản xuất, kết nối cung ứng tiêu thụ nông sản tại các tỉnh, thành phố phía Nam trong điều kiện dịch COVID-19. Thứ trưởng Trần Thanh Nam là tổ trưởng Tổ công tác sẽ chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện nhiệm vụ và điều hành hoạt động của Tổ công tác.

 
Kêu gọi toàn cầu các giải pháp công nghệ sạch và quản lý đất bền vững (09/07/2021)

Cuộc thi do Văn phòng Xúc tiến Đầu tư và Công nghệ của Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hiệp Quốc (UNIDO) tại Đức (ITPO Germany) khởi xướng, được đăng cai tổ chức bởi Mạng lưới Xúc tiến Đầu tư và Công nghệ UNIDO (Mạng lưới ITP), và được hỗ trợ bởi các cơ quan Liên hợp quốc khác như Tổ chức Liên Hiệp Quốc về Chống Sa mạc hóa (UNCCD) và Công ước khung Liêp Hiệp quốc về Biến đổi khí hậu (UNFCCC). Cuộc thi được thực hiện với sự hợp tác của Tổ chức Kiến trúc Công nghệ sạch tương lai (FCA), một tổ chức nghiên cứu hàng đầu về các công nghệ mới, thân thiện với môi trường của Đức

Trang dữ liệu Kỹ thuật số Grow Asia (05/07/2021)

Tổ chức Grow Asia có triển khai một Trang dữ liệu Kỹ thuật số tại khu vực Châu Á (Directory Showcase). Grow Asia hiện đang kêu gọi các công ty khởi nghiệp cung ứng các #giải pháp dữ liệu hỗ trợ #nông hộ nhỏ tại khu vực ASEAN trình bày và kêu gọi tài trợ từ các nhà đầu tư hàng đầu, các tập đoàn, tổ chức phi chính phủ và những đơn vị hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp trong khu vực. Tham gia vào Chương trình của Grow Asia, các công ty sẽ có cơ hội được tiếp cận với các doanh nghiệp và tổ chức phi chính phủ đang tìm cách thí điểm các #giải pháp nông nghiệp kỹ thuật số và được chia sẻ thông tin về giải pháp công nghệ của mình tại Trang dữ liệu Kỹ thuật số tại khu vực Châu Á.

 
Việt Nam đóng góp sáng kiến chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm thế giới (01/07/2021)

Các sáng kiến được Bộ trưởng Lê Minh Hoan đưa ra trong Hội nghị bàn tròn chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hợp Quốc về Hệ thống Lương thực thực phẩm 2021

SỰ KIỆN

Văn bản tài liệu

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
317/TB-BNN-HTQT 18/01/2021

Ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh về việc thực hiện kết quả Hội nghị toàn thể Đối tác Phát triển Nông nghiệp Bền vững Việt Nam (PSAV) 2020 và Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập PSAV

 
29/2020/TT-BYT 31/12/2020

THÔNG TƯ
Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

 
72/2020/TT-BTC 31/07/2020

Bãi bỏ Thông tư số 84/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính Phủ

09/2020/TT-BNNPTNT 24/07/2020

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư hướng dẫn xác nhận thiên tai, dịch bệnh trong thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp.

182/QĐ-TTg 14/02/2019

Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi

8217/TB-BNN-HTQT 02/10/2017

Ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Lê Quôc Doanh về việc thực hiện kết quả cuộc họp Đồng trưởng Nhóm công tác PPP ngành hàng (phía Việt Nam) trong khuôn khổ PSAV

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1163/QĐ-TTg 13/07/2021

Quyết định: Phê duyệt Chiến lược "Phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"

 
47/2020/TT-BTC 24/06/2021

Thông tư: Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

 
03/2021/TT-BTC 11/06/2021

Thông tư: Hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021

 
35/2021/TT-BTC 19/05/2021

Thông tư: Quy định cơ chế quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá giai đoạn 2021-2030

 
33/2021/TT-BTC 17/05/2021

Thông tư: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động kiểm dịch và bảo vệ thực vật thuộc lĩnh vực nông nghiệp

 
52/2021/NĐ-CP 19/04/2021

Nghị định: Gia hạn thời gian nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhaanv à tiền thuê đất trong năm 2021

 
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
BT-PSAV-Q1-2021-VN 30/03/2021

Bản tin PSAV Quý I/2021

 
BT-PSAV-Q4-2020-VN 30/12/2020

Bản tin PSAV Quý IV/2020

 
BT-PSAV-Q3-2020-VN 30/09/2020

Bản tin PSAV Quý III/2020

BT-PSAV-Q1-Q2-2020-VN 30/06/2020

Bản tin PSAV Quý I+II/2020

BT-PSAV-Q4-2019-VN 02/12/2019

Bản tin PSAV Quý IV/2019

BT-PSAV-Q3-2019-VN 01/10/2019

Bản tin PSAV Quý III/2019

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
BC-24-09-2019 28/10/2019

Báo cáo kết quả Diễn đàn tầm nhìn và đối thoại PPP ngành hàng Chăn nuôi và Lễ ra mắt nhóm công tác PPP ngành hàng Chăn nuôi

WEF-27-03-2019 27/03/2019

Bộ công cụ hướng dẫn tổ chức vận hành Ban thư ký đối tác Quốc gia

BC-20-02-2019 04/03/2019

Báo cáo kết quả cuộc họp Đồng Trưởng nhóm các Nhóm công tác PPP ngành hàng thuộc PSAV

PSAV-Brochure-2018 31/12/2018

Đối tác phát triển nông nghiệp bền vững Việt Nam 2018

BC-27-11-2018 10/12/2018

Báo cáo kết quả Hội thảo Nâng cao năng lực xuất khẩu và an toàn thực phẩm nông sản Việt Nam: Vai trò của quản lý hóa chất nông nghiệp

BC-16-08-2018 20/08/2018

Kết quả Cuộc họp Thường niên giữa năm các Nhóm Công tác PPP ngành hàng thuộc PSAV

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
64/2020/QH14 08/07/2020

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) 2020. 

31/2018/QH14 19/11/2018

Luật Trồng trọt

32/2018/QH14 19/11/2018

Luật Chăn nuôi

18/2017/QH14 21/11/2017

Luật Thủy sản

67/2014/QH13 26/11/2014

Luật Đầu tư

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
PSAV-General-Meeting-Minutes-20201204-VN 02/12/2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ HỘI NGHỊ TOÀN THỂ VÀ LỄ KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP ĐỐI TÁC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG VIỆT NAM (PSAV)

PSAV-General-Meeting-2019 17/05/2019

Tài liệu Họp thường niên PSAV 2019

PSAV-PPP-Task-Force-Leaders-Meeting 20/02/2019

Họp Đồng trưởng nhóm Nhóm công tác PPP ngành hàng thuộc Đối tác Phát triển Bền vững Nông nghiệp Việt Nam (PSAV)

PSAV-Semi-annual-General-Meeting-2018 16/08/2018

Họp giữa năm Nhóm công tác PPP ngành hàng thuộc Đối tác Phát triển bền vững nông nghiệp Việt Nam (PSAV)

PSAV-General-Meeting-2017 09/01/2018

Tài liệu Họp thường niên PSAV 2017

PPP-in-High-Technology-Agriculture 09/03/2017

Đối thoại: Hợp tác Công Tư về ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp: Cơ hội và Thách thức

PSAV được thành lập từ năm 2010 theo “Sáng kiến tầm nhìn mới cho nông nghiệp 2020” hướng tới mục tiêu 20-20-20, là tăng 20% năng suất, giảm 20% đói nghèo, và giảm 20% phát thải. PSAV tập trung vào kết nối các tác nhân trong ngành nông nghiệp để chia sẻ kinh nghiệm, cùng hợp tác phát triển chuỗi giá trị các mặt hàng nông sản chủ lực của Việt Nam theo hình thức Đối tác công tư (PPP). Tới thời điểm hiện tại , PSAV có 8 Nhóm công tác PPP ngành hàng, bao gồm các Nhóm về cà phê, chè, rau quả, thủy sản, gạo, gia vị và hồ tiêu, chăn nuôi, hóa chất nông nghiệp, được thành lập và hoạt động với sự tham gia của 70 tổ chức, gồm các cơ quan Chính phủ, các công ty, hiệp hội ngành hàng, viện nghiên cứu, các tổ chức quốc tế và phi Chính phủ.

 

Tìm hiểu thêm