Đối tác phát triển nông nghiệp bền vững ở Việt Nam (PSAV)

Sáng kiến tầm nhìn mới cho nông nghiệp

Về chúng tôi

PSAV được thành lập từ năm 2010 theo “Sáng kiến tầm nhìn mới cho nông nghiệp 2020” hướng tới mục tiêu 20-20-20, là tăng 20% năng suất, giảm 20% đói nghèo, và giảm 20% phát thải. PSAV tập trung vào kết nối các tác nhân trong ngành nông nghiệp để chia sẻ kinh nghiệm, cùng hợp tác phát triển chuỗi giá trị các mặt hàng nông sản chủ lực của Việt Nam theo hình thức Đối tác công tư (PPP). Tới thời điểm hiện tại , PSAV có 8 Nhóm công tác PPP ngành hàng, bao gồm các Nhóm về cà phê, chè, rau quả, thủy sản, gạo, gia vị và hồ tiêu, chăn nuôi, hóa chất nông nghiệp, được thành lập và hoạt động với sự tham gia của 70 tổ chức, gồm các cơ quan Chính phủ, các công ty, hiệp hội ngành hàng, viện nghiên cứu, các tổ chức quốc tế và phi Chính phủ.

Thông tin về FTA

SỰ KIỆN

December

16

2021

Hội nghị toàn thể Chương trình hỗ trợ quốc tế (ISG) 2021 “Đối tác xanh cho một nền nông nghiệp mới”

Organizer: ISG/MARD

Location: Hội trường 201B6 và trực tuyến

Time: 8:30 AM - 12:00 AM

November

12

2021

Họp thường niên Đối tác Khối tư PSAV

Organizer: PSAV

Location: Zoom Meeting

Time: 13.30 – 15.30

October

29

2021

Hội thảo Tham vấn về Trung tâm Đổi mới sáng tạo về Lương thực thực phẩm tại Việt Nam

Organizer: PSAV

Location: Phòng họp 201 B6, Bộ Nông nghiệp và PTNT

Time: 13.30-16.00

October

08

2021

Cuộc họp các Nhóm công tác PPP trong khuôn khổ Đối tác nông nghiệp bền vững Việt Nam

Organizer: PSAV

Location: Phòng 201 B6, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Time: 13:30 - 17:00

Văn bản tài liệu

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
317/TB-BNN-HTQT 2021/01/18

Ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh về việc thực hiện kết quả Hội nghị toàn thể Đối tác Phát triển Nông nghiệp Bền vững Việt Nam (PSAV) 2020 và Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập PSAV

Download văn bản
29/2020/TT-BYT 2020/12/31

THÔNG TƯ: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

Download văn bản
72/2020/TT-BTC 2020/07/31

Bãi bỏ Thông tư số 84/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính Phủ

Download văn bản
09/2020/TT-BNNPTNT 2020/07/24

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư hướng dẫn xác nhận thiên tai, dịch bệnh trong thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp.

Download văn bản
182/QĐ-TTg 2019/02/14

Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi

Download văn bản
8217/TB-BNN-HTQT 2017/10/02

Ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Lê Quôc Doanh về việc thực hiện kết quả cuộc họp Đồng trưởng Nhóm công tác PPP ngành hàng (phía Việt Nam) trong khuôn khổ PSAV

Download văn bản
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
29/2021/QĐ-TTg 2021/10/06

Quyết định: Quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt

 
Download văn bản
1658/QĐ-TTg 2021/10/01

Quyết định: Phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050

Download văn bản
80/2021/NĐ-CP 2021/08/26

Nghị định: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

 
Download văn bản
10/2021/TT-BNNPTNT 2021/08/19

Thông tư: Hướng dẫn nội dung đầu tư, hỗ trợ đầu tư thực hiện nhiệm vụ "Phát triển sản xuất giống" theo Quyết định số 703/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ

 
Download văn bản
3405/QĐ-BNN-CBTTBS 2021/07/28

Quyết định: Ban hành Kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và PTNT triển khai thực hiện Đề án phát triển ngành chế biến rau quả giai đoạn 2021 - 2030

 
Download văn bản
1163/QĐ-TTg 2021/07/13

Quyết định: Phê duyệt Chiến lược "Phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"

 
Download văn bản
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
BT-PSAV-Q3-2021-VN 2021/09/30

Bản tin PSAV Quý III/2021

 
Download văn bản
BT-PSAV-Q2-2021-VN 2021/06/30

Bản tin PSAV Quý II/2021

 
Download văn bản
BT-PSAV-Q1-2021-VN 2021/03/30

Bản tin PSAV Quý I/2021

 
Download văn bản
BT-PSAV-Q4-2020-VN 2020/12/30

Bản tin PSAV Quý IV/2020

 
Download văn bản
BT-PSAV-Q3-2020-VN 2020/09/30

Bản tin PSAV Quý III/2020

Download văn bản
BT-PSAV-Q1-Q2-2020-VN 2020/06/30

Bản tin PSAV Quý I+II/2020

Download văn bản
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
PSAV Brochure 2021 2021/06/15

Đối tác phát triển nông nghiệp bền vững Việt Nam 2021

 
Download văn bản
PSAV Brochure 2020 2020/04/30

Đối tác phát triển nông nghiệp bền vững Việt Nam 2020

 
Download văn bản
BC-24-09-2019 2019/10/28

Báo cáo kết quả Diễn đàn tầm nhìn và đối thoại PPP ngành hàng Chăn nuôi và Lễ ra mắt nhóm công tác PPP ngành hàng Chăn nuôi

Download văn bản
PSAV Brochure 2019 2019/06/15

Đối tác phát triển nông nghiệp bền vững Việt Nam 2019

 
Download văn bản
WEF-27-03-2019 2019/03/27

Bộ công cụ hướng dẫn tổ chức vận hành Ban thư ký đối tác Quốc gia

Download văn bản
BC-20-02-2019 2019/03/04

Báo cáo kết quả cuộc họp Đồng Trưởng nhóm các Nhóm công tác PPP ngành hàng thuộc PSAV

Download văn bản
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
64/2020/QH14 2020/07/08

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) 2020. 

Download văn bản
31/2018/QH14 2018/11/19

Luật Trồng trọt

Download văn bản
32/2018/QH14 2018/11/19

Luật Chăn nuôi

Download văn bản
18/2017/QH14 2017/11/21

Luật Thủy sản

Download văn bản
67/2014/QH13 2014/11/26

Luật Đầu tư

Download văn bản
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
Tài liệu hội thảo 08.10.2021 2021/10/08

Báo cáo về hoạt động đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực Nông, Lâm, Thủy sản (Tài liệu Cuộc họp các Nhóm công tác PPP trong khuôn khổ Đối tác nông nghiệp bền vững Việt Nam ngày 08/10/2021)

 

 
Download văn bản
Tài liệu hội thảo 08.10.2021 2021/10/08

PSAV và sáng kiến đổi mới sáng tạo (Tài liệu Cuộc họp các Nhóm công tác PPP trong khuôn khổ Đối tác nông nghiệp bền vững Việt Nam ngày 08/10/2021)

 

 
Download văn bản
PSAV-General-Meeting-Minutes-20201204-VN 2020/12/02

BÁO CÁO KẾT QUẢ HỘI NGHỊ TOÀN THỂ VÀ LỄ KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP ĐỐI TÁC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG VIỆT NAM (PSAV)

Download văn bản
PSAV-General-Meeting-2019 2019/05/17

Tài liệu Họp thường niên PSAV 2019

Download văn bản
PSAV-PPP-Task-Force-Leaders-Meeting 2019/02/20

Họp Đồng trưởng nhóm Nhóm công tác PPP ngành hàng thuộc Đối tác Phát triển Bền vững Nông nghiệp Việt Nam (PSAV)

Download văn bản
PSAV-Semi-annual-General-Meeting-2018 2018/08/16

Họp giữa năm Nhóm công tác PPP ngành hàng thuộc Đối tác Phát triển bền vững nông nghiệp Việt Nam (PSAV)

Download văn bản

PSAV được thành lập từ năm 2010 theo "Sáng kiến tầm nhìn mới cho nông nghiệp 2020" hướng tới mục tiêu 20-20-20, là tăng 20% năng suất, giảm 20% đói nghèo, và giảm 20% phát thải. PSAV tập trung vào kết nối các tác nhân trong ngành nông nghiệp để chia sẻ kinh nghiệm, cùng hợp tác phát triển chuỗi giá trị các mặt hàng nông sản chủ lực của Việt Nam theo hình thưucs Đối tác công tư (PPP). Tới thời điểm hiện tại, PSAV có 8 nhóm công tác PPP ngành hàng, bao gồm các Nhóm về cà phê, chè, rau quả, gạo, gia vị và hồ tiêu, chăn nuôi, hoá chất nông nghiệp, được thành lập và hoạt động với sự tham gia của 70 tổ chức, gồm các cơ quan Chính phủ, các công ty, hiệp hội ngành hàng, viện nghiên cứu, các tổ chức quốc tế và phi Chính phủ.