ĐỐI TÁC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG VIỆT NAM (PSAV)

Sáng kiến tầm nhìn mới cho nông nghiệp

ENG VI

Ấn phẩm/Báo cáo

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
PSAV Brochure 2021 2021/06/15

Đối tác phát triển nông nghiệp bền vững Việt Nam 2021

 
PSAV Brochure 2019 2019/06/15

Đối tác phát triển nông nghiệp bền vững Việt Nam 2019

 
PSAV Brochure 2020 2020/04/30

Đối tác phát triển nông nghiệp bền vững Việt Nam 2020

 
BC-24-09-2019 2019/10/28

Báo cáo kết quả Diễn đàn tầm nhìn và đối thoại PPP ngành hàng Chăn nuôi và Lễ ra mắt nhóm công tác PPP ngành hàng Chăn nuôi

PSAV-REPORT-2018-VN 2018/05/28

BÁO CÁO RÀ SOÁT HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỐI TÁC NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG VIỆT NAM (PSAV)

PSAV Brochure 2018 2018/12/31

Đối tác phát triển nông nghiệp bền vững Việt Nam 2018

 
WEF-27-03-2019 2019/03/27

Bộ công cụ hướng dẫn tổ chức vận hành Ban thư ký đối tác Quốc gia

BC-09-01-2018 2018/01/29

Biên bản Cuộc họp Thường niên các Nhóm Công tác ngành hàng PPP trong khuôn khổ PSAV năm 2017

BC-27-11-2018 2018/12/10

Báo cáo kết quả Hội thảo Nâng cao năng lực xuất khẩu và an toàn thực phẩm nông sản Việt Nam: Vai trò của quản lý hóa chất nông nghiệp

BC-16-08-2018 2018/08/20

Kết quả Cuộc họp Thường niên giữa năm các Nhóm Công tác PPP ngành hàng thuộc PSAV

BC-20-02-2019 2019/03/04

Báo cáo kết quả cuộc họp Đồng Trưởng nhóm các Nhóm công tác PPP ngành hàng thuộc PSAV

PSAV Brochure 2017 2017/06/06

Đối tác phát triển nông nghiệp bền vững Việt Nam 2017