ĐỐI TÁC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG VIỆT NAM (PSAV)

ENG VI

Thủ tướng chỉ định các cơ quan đầu mối triển khai Hiệp định EVFTA

29/ 12/ 2021

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ban hành quyết định Quyết định 1175/QĐ-TTg ngày 04/08/2020 về việc chỉ định các cơ quan đầu mối để triển khai thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 04/8/2020.

Theo quyết định của Thủ tướng, danh sách chỉ định những cơ quan đầu mối để thực hiện các Chương của Hiệp định EVFTA gồm:

Bộ công thương chủ trì Các mục tiêu và định hướng chung; Phòng vệ Thương mại; Các rào cản phi thuế quan đối với Thương mại và Đầu tư trong sản xuất năng lượng tái tạo; Chính sách cạnh tranh.

Với nội dung về Đối xử quốc gia và mở cửa thị trường đối với hàng hóa, cơ quan chủ trì được giao bao gồm: Bộ Công thương (đối với các quy định chung và quản lý xuất nhập khẩu); Bộ Tài chính (đối với các nội dung về thuế quan); Bộ Nông nghiệp và Phát triển triển nông thôn (đối với các nội dung liên quan đến nông sản).

Bộ tài chính (Tổng cục hải quan) chủ trì về Hải quan và thuận lợi hóa thương mại; Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì về Hàng rào kỹ thuật đối với thương mại; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì về Các biện pháp an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật.

Về danh sách chỉ định các cơ quan đầu mối để tiếp nhận, trao đổi thông tin và đầu mối liên lạc, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) chủ trì nội dung Đầu mối giải đáp thông tin liên quan đến Hải quan và Thuận lợi hóa thương mại; Bộ Khoa học và Công nghệ (Văn phòng TBT Việt Nam) chủ trì Đầu mối về các vấn đề Rào cản kỹ thuật thương mại.

Đối với Đầu mối liên lạc về Sở hữu trí tuệ, cơ quan chủ trì gồm: Bộ Khoa học và Công nghệ (đối với nội dung liên quan tới sở hữu công nghiệp); Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (đối với các nội dung liên quan đến quyền tác giả và quyền liên quan); Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đối với nội dung liên quan tới giống cây trồng).

Ngoài ra, quyết định còn có danh sách chỉ định các cơ quan đầu mối tham gia các Ủy ban và các Nhóm công tác của Hiệp định EVFTA.

Trong quá trình triển khai thực hiện Hiệp định, trường hợp cần điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế, Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Về phía Bộ Công thương cũng đã hoàn thiện Kế hoạch thực hiện EVFTA của riêng Bộ để chuẩn bị cho việc ban hành. Trong kế hoạch này, Bộ đã xác định nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tìm hiểu về Hiệp định, tiếp cận thị trường EU, tận dụng EVFTA.