ĐỐI TÁC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG VIỆT NAM (PSAV)

Sáng kiến tầm nhìn mới cho nông nghiệp

ENG VI

Hội thảo khu vực ASEAN RAI

09/ 06/ 2022

Chiều ngày 9/6, Tổ chức tăng trưởng Châu Á (Grow Asia), Viện Phát triển Bền vững Quốc tế (IISD) và Ban Thư ký ASEAN đồng tổ chức Hội thảo khu vực Thúc đẩy đầu tư bền vững, có trách nhiệm trong lương thực thực phẩm, nông nghiệp và lâm nghiệp.

Năm 2018, Hội nghị các Bộ trưởng Nông Lâm nghiệp các nước ASEAN (AMAF) đã thông qua khung hướng dẫn chung của khu vực nhằm hỗ trợ việc hoạch định chính sách, tăng cường đầu tư tư nhân có trách nhiệm. Hướng dẫn của ASEAN về thúc đẩy đầu tư có trách nhiệm trong thực phẩm, nông nghiệp và lâm nghiệp (ASEAN RAI) gồm 10 nguyên tắc về: Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG) mà các nhà đầu tư cần tuân thủ có trách nhiệm nhằm đáp ứng yêu cầu luật pháp của các quốc gia ASEAN.

Hội thảo hướng tới mục tiêu: Cập nhật thông tin về tiến trình của Kế hoạch Hành động ASEAN-RAI, tìm hiểu về các hành động cụ thể của khu vực tư và công, đồng thời cung cấp phản hồi về các hoạt động và định hướng trong tương lai.

Hội thảo được chia thành 3 nhóm chủ đề thảo luận chính: (1) Quy trình đánh giá liên kết: Gắn ASEAN-RAI vào bối cảnh quốc gia; (2) Thực hiện ASEAN RAI: Công cụ để đưa Tính bền vững vào Chính sách và Thực tiễn Kinh doanh; (3) Lồng ghép ASEAN-RAI thông qua hành động của các thành viên xã hội dân sự.

Với mục tiêu kép phục hồi, tăng trưởng sản xuất nông nghiệp và phát triển bền vững của Hướng dẫn của ASEAN đòi hỏi sự cố gắng, nỗ lực hơn nữa từ cả khu vực Công và Tư, đặc biệt là trong các hoạt động đầu tư mang tính bền vững, trách nhiệm./.

Dự kiến vào tháng đầu tiên của quý III năm 2022 sẽ tổ chức chương trình thí điểm đào tạo chứng chỉ về ASEAN RAI

Để biết thêm thông tin về chương trình thí điểm đào tạo chứng chỉ về ASEAN-RAI, vui lòng truy cập website : www.aseanraiguidelines.org/rai-academy

Hoặc liên hệ qua email cho Bà Hendrietta Retno, Trợ lý Giám đốc chương trình, ASEAN RAI tại địa chỉ: retno@growasia.org