ĐỐI TÁC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG VIỆT NAM (PSAV)

ENG VI

HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO VIỆT NAM - EU (EVFTA)

15/ 03/ 2022

Giới thiệu chung

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) là một FTA thế hệ mới giữa Việt Nam và 28 nước thành viên EU. EVFTA, cùng với Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), là hai FTA có phạm vi cam kết rộng và mức độ cam kết cao nhất của Việt Nam từ trước tới nay.

Ngày 01/12/2015, EVFTA đã chính thức kết thúc đàm phán và đến ngày 01/02/2016, văn bản hiệp định được công bố. Ngày 26/06/2018, một bước đi mới của EVFTA được thống nhất. Theo đó, EVFTA được tách làm hai Hiệp định, một là Hiệp định Thương mại (EVFTA), và một là Hiệp định Bảo hộ Đầu tư (EVIPA); đồng thời chính thức kết thúc quá trình rà soát pháp lý đối với Hiệp định EVFTA.

Tháng 08/2018, quá trình rà soát pháp lý đối với EVIPA cũng được hoàn tất. Hai Hiệp định được ký kết ngày 30/06/2019. EVFTA và EVIPA được phê chuẩn bởi Nghị viện châu Âu vào ngày 12/2/2020, và được Quốc hội Việt Nam phê chuẩn vào ngày 8/6/2020.

Ngày 30/3/2020, Hội đồng châu Âu cũng đã thông qua EVFTA. Đối với EVFTA, do đã hoàn tất thủ tục phê chuẩn, Hiệp định này đã chính thức có hiệu lực từ ngày 1/8/2020. Đối với EVIPA, về phía EU, Hiệp định sẽ còn phải được sự phê chuẩn tiếp bởi Nghị viện của tất cả 27 nước thành viên EU (sau khi Vương quốc Anh hoàn tất Brexit) mới có hiệu lực.

Văn kiện Hiệp định

Toàn văn hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên Minh Châu Âu

Lời nói đầu

Chương 1: Mục tiêu và Định nghĩa chung

Chương 2: Đối xử quốc gia và Mở cửa thị trường đối với hàng hóa

Phụ lục 2-A: Cắt giảm hoặc xóa bỏ thuế quan

Tiểu phụ lục 2-A-1: Biểu thuế của Liên minh châu Âu

Tiểu phụ lục 2-A-2: Biểu thuế của Việt Nam

Tiểu phụ lục 2-A-3: Biểu thuế xuất khẩu của Việt Nam

Tiểu phụ lục 2-A-4: Các biện pháp cụ thể của Việt Nam về quản lý nhập khẩu và xuất khẩu hàng hóa

Tiểu phụ lục 2-A-5: Hàng hóa loại trừ khỏi định nghĩa của hàng hóa tái sản xuất

Phụ lục 2-B: Phương tiện cơ giới và Phụ tùng, thiết bị của xe cơ giới

Phụ lục 2-C: Dược phẩm và Trang thiết bị y tế

Chương 3: Phòng vệ Thương mại

Chương 4: Hải quan và Tạo thuận lợi thương mại

Chương 5: Hàng rào kỹ thuật đối với thương mại

Chương 6: Các biện pháp an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật

Phụ lục 6: Các yêu cầu và thủ tục để phê duyệt các cơ sở về sản phẩm

Chương 7: Các rào cản phi thuế với thương mại và đầu tư trong sản xuất năng lượng tái tạo

Phụ lục 7 : Danh mục thuế quan

Chương 8: Tự do hóa đầu tư, thương mại dịch vụ và thương mại điện tử

Phụ lục 8-A: Biểu cam kết cụ thể của Liên minh châu Âu

Phụ lục 8-B: Biểu cam kết cụ thể của Việt Nam

Phụ lục 8-C: Ngoại lệ của Việt Nam về Đối xử quốc gia

Chương 9: Mua sắm công

Phụ lục 9-A: Phạm vi điều chỉnh của Chương Mua sắm của chính phủ đối với Liên minh châu Âu

Phụ lục 9-B: Phạm vi điều chỉnh của Chương Mua sắm của chính phủ đối với Việt Nam

Chương 10: Chính sách cạnh tranh

Chương 11: Doanh nghiệp thuộc sở hữu Nhà nước, Doanh nghiệp được cấp đặc quyền hoặc ưu đãi đặc biệt, và Doanh nghiệp độc quyền chỉ định

Phụ lục 11: Quy định riêng đối với Việt Nam về Doanh nghiệp thuộc sở hữu Nhà nước, Doanh nghiệp được cấp đặc quyền hoặc ưu đãi đặc biệt, và Doanh nghiệp độc quyền chỉ định

Chương 12: Sở hữu trí tuệ

Phụ lục 12-A

Chương 13: Thương mại và Phát triển bền vững

Chương 14: Minh bạch hóa

Chương 15: Giải quyết tranh chấp

Phụ lục 15-A: Quy tắc Tố tụng trọng tài

Phụ lục 15-B: Quy tắc ứng xử của Trọng tài viên và Hòa giải viên

Phụ lục 15-C: Cơ chế hòa giải

Chương 16: Hợp tác và Nâng cao năng lực

Chương 17: Các điều khoản về thể chế, Các điều khoản chung và Các điều khoản cuối cùng

Nghị định thư 1: Quy định hàng hoá có xuất xứ và phương thức hợp tác quản lý hành chính

Nghị định thư 2: Về hỗ trợ hành chính lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan

Biên bản ghi nhớ liên quan đến cam kết cụ thể về dịch vụ phân phối rượu vang và rượu mạnh

Biên bản ghi nhớ về vốn góp ngân hàng

Các Tuyên bố chung

Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu

Lời nói đầu

Chương 1: Mục tiêu và định nghĩa chung

Chương 2: Bảo hộ đầu tư

Chương 3: Giải quyết tranh chấp

Chương 4: Các điều khoản thể chế, các điều khoản chung và các điều khoản cuối cùng

Phụ lục 1: Cơ quan có thẩm quyền

Phụ lục 2: Ngoại lệ cho Việt Nam về đối xử quốc gia

Phụ lục 3: Biên bản ghi nhớ về đối xử đầu tư

Phụ lục 4: Biên bản ghi nhớ về trưng dụng

Phụ lục 5: Nợ công

Phụ lục 6: Danh sách hiệp định đầu tư

Phụ lục 7: Quy tắc tố tụng trọng tài

Phụ lục 8: Quy tắc ứng xử của Trọng tài viên và Hòa giải viên

Phụ lục 9: Cơ chế hòa giải

Phụ lục 10: Cơ chế hoà giải để giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và các bên

Phụ lục 11: Quy tắc ứng xử của thành viên cấp sơ thẩm, thành viên cấp phúc thẩm và hoà giải viên

Phụ lục 12: Thủ tục đồng thời

Phụ lục 13: Quy trình làm việc của cấp phúc thẩm