ĐỐI TÁC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG VIỆT NAM (PSAV)

ENG VI

HIỆN HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA ASEAN - ẤN ĐỘ (AIFTA)

15/ 03/ 2022

Giới Thiệu Chung

Tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN-Ấn Độ lần thứ hai năm 2003, Hiệp định khung giữa ASEAN-Ấn Độ về Hợp tác Kinh tế Toàn diện đã được các Nhà lãnh đạo hai bên ký kết. Hiệp định khung đã tạo cơ sở vững chắc cho việc thành lập Khu vực Thương mại và Đầu tư ASEAN-ấn Độ (RTIA), bao gồm FTA về hàng hóa, dịch vụ và đầu tư.

ASEAN và Ấn Độ đã ký Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN-Ấn Độ (TIG) tại Bangkok vào ngày 13 tháng 8 năm 2009, sau sáu năm đàm phán. Việc ký kết Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN-Ấn Độ mở đường cho việc hình thành một trong những Hiệp định thương mại tự do (FTA) lớn nhất thế giới - một thị trường gần 1,8 tỷ dân với tổng GDP là 2,8 nghìn tỷ USD. FTA ASEAN-Ấn Độ chứng kiến ​​sự tự do hóa thuế quan đối với hơn 90% sản phẩm giao dịch giữa hai khu vực năng động, bao gồm “các sản phẩm đặc biệt”, ví dụ như dầu cọ (thô và tinh chế), cà phê, trà đen và hạt tiêu. Thuế quan đối với hơn 4.000 dòng sản phẩm sẽ được xóa bỏ sớm nhất vào năm 2016. Hiệp định TIG ASEAN-Ấn Độ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2010.

Văn Kiện Hiệp Định

Phụ lục A (tiếng Anh)

Phụ lục B (tiếng Anh)

Phụ lục C (tiếng Anh)

Nghị định thư sửa đổi (tiếng Anh)

Hiệp định về Thương mại Hàng hóa trong khuôn khổ Hiệp định khung

Giải thích Điều 4 (tiếng Anh)

Phụ lục C và D (tiếng Anh)

Mẫu CO (tiếng Anh)

Biểu thuế quan ưu đãi

Bruinei Darussalam (tiếng Anh)

Cambodia (tiếng Anh)

Ấn Độ đối với Philippines (tiếng Anh)

Ấn Độ đối với các nước Asean khác (tiếng Anh)

Indonesia (tiếng Anh)

Lào (tiếng Anh)

Malaysia (tiếng Anh)

Myanmar (tiếng Anh)

Philippines (tiếng Anh)

Singapore (tiếng Anh)

Thái Lan (tiếng Anh)

Việt Nam (tiếng Anh)

Hiệp định về Dịch vụ trong khuôn khổ Hiệp định khung  (tiếng Anh)

Biểu cam kết dịch vụ 

Brunei Darussalam (tiếng Anh)

Cambodia (tiếng Anh)

Ấn Độ đối với Indonesia (tiếng Anh)

Ấn Độ đối với Philippines (tiếng Anh)

Ấn Độ đối với 8 nước khác (tiếng Anh)

Indonesia (tiếng Anh)

Lào (tiếng Anh)

Malaysia (tiếng Anh)

Myanmar (tiếng Anh)

Philippines (tiếng Anh)

Thái Lan (tiếng Anh)

Việt Nam (tiếng Anh)

Hiệp định về Đầu tư trong khuôn khổ Hiệp định khung (tiếng Anh)

Hiệp định về Giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ Hiệp định khung (tiếng Anh)