ĐỐI TÁC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG VIỆT NAM (PSAV)

Sáng kiến tầm nhìn mới cho nông nghiệp

ENG VI

De Heus và Báo Nông nghiệp Việt Nam hợp tác truyền thông hỗ trợ phát triển hệ sinh thái nông nghiệp bền vững

22/ 07/ 2022

Chiều 22/7, Báo Nông nghiệp Việt Nam và Công ty TNHH De Heus Việt Nam ký kết hợp tác chiến lược truyền thông hỗ trợ phát triển hệ sinh thái nông nghiệp bền vững.

Ông Johan van de Ban - Tổng Giám đốc De Heus Việt Nam (hàng đầu, bên phải) và ông Nguyễn Ngọc Thạch - Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp Việt Nam

Chiều 22/7, Báo Nông nghiệp Việt Nam và Công ty TNHH De Heus Việt Nam ký kết hợp tác chiến lược truyền thông hỗ trợ phát triển hệ sinh thái nông nghiệp bền vững.

heo đó, hai bên sẽ hợp tác đẩy mạnh truyền thông về các hoạt động phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản có trách nhiệm và bền vững, nhất là xây dựng chuỗi giá trị khép kín đối với sản phẩm gia súc và gia cầm từ thức ăn chăn nuôi, vật tư đầu vào, quy trình chăm sóc, giết mổ, chế biến..; phát triển thương hiệu thịt heo, gia cầm, thủy sản “made in Việt Nam” đáp ứng các tiêu chuẩn và quy định an toàn thực phẩm, kiểm dịch động vật của các thị trường, hướng tới xuất khẩu.

Các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi công nghệ trong lĩnh vực chăn nuôi và nuôi trồng tại Việt Nam; xây dựng vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh tại Tây Nguyên và các khu vực khác; liên kết với các hộ chăn nuôi, trang trại nhằm cung ứng heo giống chất lượng, chuyển giao khoa học công nghệ và kỹ thuật hiện đại nhằm nâng cao giá trị gia tăng và hiệu quả bền vững trong lĩnh vực chăn nuôi heo.

Một nội dung khác cũng được hai bên chú trọng truyền thông trong thời gian tới, đó là xây dựng và phát triển hợp tác xã nguyên liệu thức ăn chăn nuôi và hợp tác xã chăn nuôi hiện đại. Báo Nông nghiệp Việt Nam và De Heus Việt Nam sẽ đẩy mạnh thông tin về những kinh nghiệm của Hà Lan trong tổ chức sản xuất, hình thành những vùng chuyên canh cây trồng chuyên dụng làm thức ăn chăn nuôi; tận dụng phụ phẩm tại các nhà máy giết mổ, chế biến thủy sản để làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Các hoạt động đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực, kỹ năng cho các xã viên và ban lãnh đạo hợp tác xã nguyên liệu thức ăn chăn nuôi ứng dụng công nghệ số, công nghệ 4.0 trong quản lý, vận hành khu chăn nuôi, giảm chi phí nhân công, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, nâng cao chất lượng và đảm bảo an toàn sản phẩm; truy xuất nguồn gốc và minh bạch hóa toàn bộ quy trình sản xuất… Từ đó, xây dựng các hợp tác xã nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, hợp tác xã chăn nuôi hiện đại.