ĐỐI TÁC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG VIỆT NAM (PSAV)

ENG VI

Ba đề xuất của Bộ NN-PTNT tới Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc

26/ 12/ 2023

Các ý tưởng hợp tác nông nghiệp giữa Việt Nam - Hàn Quốc, do Bộ trưởng Lê Minh Hoan đề xuất, đều được đối tác KOICA hưởng ứng tích cực.

Chiều 26/12 (giờ địa phương), Bộ trưởng Lê Minh Hoan gặp mặt và trao đổi với Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA).

Sau hơn 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Hàn Quốc đã nâng tầm quan hệ lên mức đối tác chiến lược toàn diện và đã có sự phát triển vượt bậc trên nhiều lĩnh vực như thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục và nông nghiệp và phát triển nông thôn. Năm 2022, kim ngạch xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản giữa hai nước đạt 2,93 tỷ USD.

Hàn Quốc đã trở thành nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam, với hơn 9.000 dự án đầu tư và tổng vốn đầu tư lũy kế tính đến nay đạt gần 72 tỷ USD. Về thương mại, Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam, với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2022 đạt 96,1 tỷ USD.

Văn phòng đại diện của KOICA được thành lập tại Việt Nam năm 1994 để triển khai các hoạt động hợp tác kỹ thuật và viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc đối với Việt Nam, tập trung vào 5 lĩnh vực: xây dựng, phát triển nguồn nhân lực; nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; phát triển khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa; xây dựng thể chế, trọng tâm chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường; xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội.

Thay mặt Bộ NN-PTNT, Bộ trưởng Lê Minh Hoan bày tỏ lòng cảm kích tới KOICA vì đã hỗ trợ Chương trình “Xây dựng Tầm nhìn hợp tác trung và dài hạn giữa Việt Nam và Hàn Quốc cho ngành nông nghiệp giai đoạn 2023-2030”, có ý nghĩa hết sức thiết thực nhằm thúc đẩy hợp tác nông nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc phát triển bền vững. KOICA đã đề xuất, giúp đỡ Việt Nam trên nhiều lĩnh vực như công nghệ thông tin, giáo dục, y tế, văn hóa, phát triển nông thôn.

“Để đạt được thành công như trên, ngoài sự nỗ lực phấn đấu, ngành nông nghiệp Việt Nam đã nhận được nhiều sự hợp tác, giúp đỡ rất thiết thực của các bạn bè quốc tế, trong đó có sự giúp đỡ và hỗ trợ hiệu quả của Chính phủ Hàn Quốc thông qua Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc - KOICA, đặc biệt các chương trình dự án tăng cường năng lực, chuyển giao công nghệ, đầu tư và thúc đẩy trao đổi thương mại nông lâm thủy sản”, Bộ trưởng nói.

Dựa trên những thành công đạt được, người đứng đầu Bộ NN-PTNT đề nghị hai bên cần tập trung đa dạng hóa các loại hình hợp tác. Lãnh đạo Bộ NN-PTNT chia sẻ 3 dự án gửi KOICA xem xét, phê duyệt. Các đề xuất này đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam gửi Thư ủng hộ cho giai đoạn 2024 - 2026.

Đầu tiên, Dự án “Nâng cao nhận thức và năng lực phòng, chống thiên tai cho trẻ em ở Việt Nam” đặt mục tiêu Nâng cao nhận thức và hiểu biết của trẻ em và cộng đồng trướng những rủi ro do thiên tai và biến đổi khí hậu để trẻ em tự bảo vệ mình trước thiên tai.

Thứ hai, Dự án “Hỗ trợ kỹ thuật phát triển lâm nghiệp bền vững và lâm nghiệp phát thải thấp tại Việt Nam” nhằm thực hiện Tuyên bố Glasgow về rừng và sử dụng đất, tăng cường đóng góp của ngành lâm nghiệp cho mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050, đồng thời nâng cao sinh kế người dân và tạo dòng thu nhập bền vững cho các chủ rừng.

Tiếp nữa, Dự án “Hỗ trợ phát triển thị trường tín chỉ carbon rừng” nhằm tạo dựng nền tảng cơ sở cho sự thay đổi chính sách, tăng cường năng lực thúc đẩy phát triển thị trường carbon rừng, nâng cao thu nhập cho người dân và các chủ rừng ở Việt Nam.

Cả 3 đề xuất dự án với KOICA đều được Phó Chủ tịch Lee Yun-young ghi nhận. Ông thông tin, KOICA đang tích cực xem xét hồ sơ các dự án, mong muốn Bộ trưởng Lê Minh Hoan chỉ đạo các cơ quan liên quan, phối hợp với KOICA triển khai thực hiện dự án đúng mục tiêu, tiến độ

“Thay mặt KOICA, tôi mong rằng Bộ NN-PTNT sẽ triển khai hiệu quả chương trình, dự án để nâng cao sức cạnh tranh, năng lực cho các tác nhân liên quan nhằm góp phần phát triển ngành nông nghiệp theo hướng bền vững và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu”, ông Lee Yun-young gửi gắm.