Danh mục

Việt Nam cần một mô hình tăng trưởng mới

05/ 12/ 2018

Diễn đàn thường niên về Cải cách và phát triển Việt Nam (VRDF) lần thứ nhất với chủ đề “Tầm nhìn mới, động lực mới cho tăng trưởng kinh tế trong kỷ nguyên mới” chính thức diễn ra tại Hà Nội, ngày 05/12/2018. Diễn đàn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) và Ngân hàng Thế giới (WB) phối hợp tổ chức, có sự tham gia của lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành trung ương, tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp, các chuyên gia, học giả hàng đầu trong nước và trên thế giới.

Theo Bộ KH&ĐT, Diễn đàn là bước kế thừa và phát triển của Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ (CG Meeting) và Diễn đàn Phát triển Việt Nam (VDF). VRDF lần đầu tiên này có ý nghĩa rất quan trọng khi được tổ chức vào thời điểm Việt Nam đang bước vào những năm cuối của thời kỳ thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011 - 2020) và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020) cũng như bước vào giai đoạn chuẩn bị cho việc xây dựng Chiến lược 10 năm và Kế hoạch 5 năm của giai đoạn mới.Hướng đến chủ đề chính, Diễn đàn lần thứ nhất gồm 2 phiên thảo luận chính, bao gồm: “Tầm nhìn Việt Nam trong thế giới thay đổi nhanh” và “Động lực tăng trưởng mới: Đổi mới sáng tạo trên nền tảng công nghiệp 4.0 và phát triển khu vực kinh tế tư nhân”.

‘Để phát triển khu vực tư nhân, cơ sở hạ tầng, vốn nhân lực và tăng trưởng xanh, sẽ cần những thể chế của nhà nước có năng lực và hiệu quả’, đó là một trong những đề xuất của ông Ousmane Dione - Giám đốc Quốc gia WB về những giải pháp phát triển của Việt Nam trong thời gian tới.

LK: rèm cửa đẹp