Danh mục

Trung Quốc ra thông báo tới WTO về việc kiểm tra Covid-19 trong chuỗi thực phẩm lạnh nhập khẩu

24/ 07/ 2020

Ngày 14/7/2020, Trung Quốc ra thông báo số G/SPS/GEN/1812 tới WTO về việc kiểm tra Covid-19 trong chuỗi thực phẩm lạnh nhập khẩu (Thông báo kèm theo). Nội dung chính như sau: 

Ảnh minh họa

Thực hiện các biện pháp phòng chống Covid-19 và an toàn thực phẩm: Hướng dẫn kinh doanh thực phẩm được FAO và WHO phối hợp ban hành, để ngăn chặn chuỗi thực phẩm lạnh nhập khẩu bị nhiễm Covid-19, Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã tiến hành xét nghiệm khẩn cấp đối với Covid-19 bên ngoài bao bì và thành phía trong container chứa thực phẩm lạnh nhập khẩu.

Ngày 03/7/2020, Hải quan thành phố Đại Liên và Hạ Môn của Trung Quốc tìm thấy mẫu dương tính với Covid-19 trong 03 (ba) lô tôm đông lạnh nhập khẩu vào Trung Quốc. Trong đó, có 05 (năm) mẫu bên ngoài bao bì tôm đông lạnh và 01 (một) mẫu trên thành phía trong container. Những sản phẩm này đến từ ba doanh nghiệp của một trong những đối tác thương mại quan trọng của Trung Quốc.

Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã quyết định đình chỉ nhập khẩu sản phẩm từ ba doanh nghiệp nói trên. Những sản phẩm bị tạm giữ sẽ bị trả lại hoặc tiêu hủy và những sản phẩm có nguy cơ nhiễm Covid-19 sẽ bị thu hồi.

Nguồn: Theo công văn Số: 96/SPS-BNNVN