Danh mục

Trang Dữ liệu Kỹ thuật số ASEAN chính thức đi vào hoạt động

15/ 03/ 2019

Ngày 15 tháng 3 năm 2019, Grow Asia cùng hợp tác với Diễn đàn Kinh tế Thế giới và iBAN khai trương trang Dữ liệu Kỹ thuật số ASEAN

Các giải pháp kỹ thuật số như truy xuất nguồn gốc, tập huấn bằng kỹ thuật số cho nông dân, ví điện tử và các giải pháp cho vay qua điện thoại di động được coi là một trong những giải pháp quan trọng thúc đẩy sự phát triển các chuỗi giá trị bền vững và bao trùm. Tuy nhiên, cơ hội tiếp cận các giải pháp ứng dụng công nghệ này hiện vẫn còn rất hạn chế. Tiềm năng của những giải pháp này chỉ có thể được khai thác trong điều kiện nhà đầu tư, doanh nghiệp và các tổ chức phát triển biết tới chúng.

Nhận thức được tầm quan trọng của các giải pháp kỹ thuật số trong nông nghiệp, Sáng kiến Tăng trưởng Châu Á (Grow Asia) cùng hợp tác với Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) và Mạng lưới thúc đẩy sáng kiến kinh doanh cùng người có thu nhập thấp (iBAN) đã xây dựng và cho ra đời trang Dữ liệu Kỹ thuật số ASEAN với mục đích giới thiệu về các giải pháp kỹ thuật số cho chuỗi giá trị nông nghiệp tại các nước ASEAN. Trang web cung cấp cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp dữ liệu về các giải pháp giúp giải quyết những vấn đề chính trong nông nghiệp từ tập huấn nông dân, tới truy xuất nguồn gốc sản phẩm, tài chính, thương mại và nhiều công nghệ khác.

Trang Dữ liệu được cập nhật trên 16 ngôn ngữ, cung cấp thông tin của hơn 50 giải pháp kỹ thuật số hiện đang được thử nghiệm hoặc được áp dụng bởi trên 2.5 triệu nông dân tại Châu Á và Châu Phi.

Trang Dữ liệu có thể được truy cập tại https://growasiadirectory.org/