Danh mục

Tọa đàm về Mô hình sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp

21/ 08/ 2019

Sáng ngày 21/8, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức buổi tọa đàm về Mô hình sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp. Tham dự và chủ trì buổi tọa đàm có Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, cùng với Thứ trưởng thường trực Bộ Hà Công Tuấn, và đại diện UBND các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi tọa đàm

Phát biểu khai mạc buổi tọa đàm, Phó Thủ tưởng Chính phủ Vương Đình Huệ cho biết, Bộ Chính trị đã có Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Trên cơ sở Nghị quyết này, Chính phủ đã ban hành Nghị định 118/2014/NĐ-CP ngày 7/12/2014 về sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp. Qua gần 5 năm thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW đã đạt được một số hiệu quả tích cực, tốt hơn, nhanh hơn việc sắp xếp doanh nghiệp lớn. Ban chỉ đạo thực hiện đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp đã trực tiếp chỉ đạo cơ quan thực hiện, Bộ NN&PTNT trực tiếp chỉ đạo ban biên tập để xây dựng báo cáo tổng kết để tiến tới hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW.

Theo Nghị quyết số 30-NQ/TW, có 4 loại hình sắp xếp, đó là duy trì, phát triển củng cố công ty nông, lâm nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; chuyển công ty nông, lâm nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; thành lập công ty TNHHMTV; giải thể công ty nông, lâm nghiệp. Đối với việc củng cố, duy trì và nâng cao công ty nông, lâm nghiệp nhà nước giữ 100% vốn điều lệ, Chính phủ đã có ban hành danh mục và chờ góp ý cụ thể từ phía cơ quan thực hiện. Đối với loại hình thứ hai, Phó Thủ tướng yêu cầu thực hiện đúng trình tự và xem xét tính chất phù hợp. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng việc chuyển đổi sang công ty TNHH hai thành viên gặp nhiều vướng mắc, mặc dù có cơ chế rất tốt.

Theo Thứ trưởng thường trực Hà Công Tuấn, tính đến ngày 30/6/2019, các công ty đã hoàn thành sắp xép chuyển sang hoạt động theo quy định pháp luật theo mô hình mới là 160 công ty, đạt 62,5%.  Các công ty đang thực hiện, dự kiến hoàn thành sắp xếp trong năm 2019 chuyển sang hoạt động theo quy định pháp luật theo mô hình mới là 69 công ty, đạt 29,95%.  Còn 27 công ty chưa thực hiện sắp xếp, chiếm 10,54% tổng số công ty phải sắp xếp theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó, có nhiều địa phương triển khai thực hiện đạt kết quả tốt như Lào Cai, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Khánh Hòa, Bình Định, Kiên Giang, Quảng Nam, Kon Tum, Long An, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam.

Tổng kết các ý kiến tham luận tại buổi tọa đàm, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh phải làm đúng tinh thần quy định trong Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp và Nghị quyết của Quốc hội về việc miễn tiền thuế sử dụng đất. Cần phải nêu rõ nguyên tắc chuyển đổi, quy trình chuyển đổi 9 bước cụ thể và doanh nghiệp phải xây dựng các nội dung này. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 cơ bản sắp xếp xong các công ty nông lâm nghiệp.