Danh mục

Thúc đẩy hợp tác công – tư trong ngành hàng cà phê

29/ 10/ 2019

Ngày 29/10/2019 tại TP. Hồ Chí Minh, Nhóm công tác PPP ngành hàng Cà phê - Tiểu ban sản xuất trực thuộc Ban điều phối Ngành hàng Cà Phê (VCCB) đã tổ chức cuộc họp thường niên của Nhóm. Cuộc họp có sự tham dự của 20 thành viên chủ chốt của Nhóm từ cả khối Công và khối Tư.

Dưới sự chủ trì của Ông Lê Văn Đức, Phó Cục trưởng Cục trồng trọt và Ông Khuất Quang Hưng, Giám đốc Đối ngoại và Truyền thông Công ty Nestlé Việt Nam, các thành viên đã thảo luận về nhiều chủ đề nhằm định hướng hoạt động của Nhóm công tác cho giai đoạn tiếp theo, bao gồm (i) Rà soát và cập nhật các hoạt động đã đề ra và chia sẻ những khó khăn khi thực hiện; (ii) Tăng cường liên kết giữa các thành viên của Nhóm; (iii) Chia sẻ các mô hình, sáng kiến và ý tưởng của các thành viên; và (iv) Thống nhất kế hoạch hoạt động của Tiểu ban sản xuất và Đề xuất định hướng kế hoạch cho Nhóm công tác trong giai đoạn 2020 – 2025.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Lê Văn Đức chia sẻ trong năm vừa qua, Nhóm công tác PPP ngành hàng Cà phê đã có nhiều hoạt động sôi nổi đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của ngành hàng, tuy nhiên vẫn còn những khó khăn liên quan đến vấn đề kết nối và phối hợp các thành viên nhóm trong các hoạt động. Vì vậy đại diện Bộ Nông nghiệp và PTNT mong muốn cuộc họp sẽ tạo điều kiện để các đối tác trong ngành được trao đổi, thảo luận để hoàn thiện, tăng cường mối liên kết giữa các thành viên cũng như giữa hai khối Công- Tư.