Danh mục

Thống nhất Chiến lược hoạt động Nhóm công tác PPP ngành hàng Chè

04/ 06/ 2019

Sáng ngày 4 tháng 6 năm 2019, tại Bộ Nông nghiệp và PTNT, Nhóm công tác PPP ngành hàng Chè trực thuộc Đối tác Phát triển Nông nghiệp Bền vững Việt Nam (PSAV) đã tổ chức cuộc họp nhóm để thảo luận và thống nhất Chiến lược hoạt động của nhóm cho giai đoạn 2019 - 2020. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Cục Trồng trọt, Hiệp hội chè Việt Nam (VITAS), Công ty Unilever Việt Nam - Đồng Trưởng nhóm Nhóm công tác PPP ngành hàng Chè cùng đại diện các đơn vị thành viên Nhóm công tác đến từ khối công như lãnh đạo Cục BVTV, Cục Quản lý chất lượng NLS và TS, Cục Chế biến và PTTTNS, Trung tâm KNQG và khối tư như Công ty URC, VinaTea, SAP…

Cuộc họp là diễn đàn đối thoại chính sách để các thành viên khối công và khối tư của Nhóm công tác thảo luận, trao đổi và thống nhất về các vấn chiến lược, kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm của Nhóm công tác trong năm 2019-2020, tầm nhìn 2015 nhằm tăng cường hiệu quả các hoạt động hỗ trợ, hợp tác giữa khối công và khối tư trong thúc đẩy phát triển ngành chè Việt Nam bền vững và có năng lực cạnh tranh cao trên thị trường quốc tế.

Tại cuộc họp, các bên đã đi đến thống nhất về 3 nhóm hoạt động trọng tâm của Nhóm công tác trong thời gian tới bao gồm (i) Tăng cường hiệu quả kiểm soát sử dụng thuốc BVTV; (ii) Cải thiện chất lượng chè Việt Nam; và (iii) Tăng cường hiệu quả hoạt động của Nhóm công tác PPP ngành hàng Chè.

Qua thảo luận, các ý kiến đã nhất trí về sự cần thiết thành lập một tổ chuyên gia hỗ trợ điều phối và triển khai các hoạt động của Nhóm công tác. Đồng thời, các thành viên bày tỏ cam kết triển khai hiệu quả Kế hoạch hoạt động của Nhóm công tác trong năm 2019 - 2020 và tiếp tục tăng cường đẩy mạnh hơn nữa hiệu quả hợp tác giữa khối công và khối tư trong ngành hàng.