Danh mục

Quỹ khí hậu và phát triển Hà Lan

10/ 07/ 2020

Chính phủ Hà Lan vừa mới thành lập Quỹ khí hậu và phát triển Hà Lan (DFCD) với tổng ngân sách 160 triệu Euro hỗ trợ đầu tư của khu vực tư nhân vào các dự án tăng cường năng lực thích ứng và giảm thiểu tác động khí hậu tại các nước đang phát triển, nhằm tăng khả năng phục hồi của các cộng đồng và hệ sinh thái dễ bị tổn thương nhất trước biến đổi khí hậu (BĐKH).

Quỹ DFCD được quản lý bởi 4 đối tác chính là Ngân hàng phát triển Hà Lan (FMO), Quản lý quỹ khí hậu (CFM), Quỹ quốc tế Bảo vệ thiên nhiên Hà Lan (WWF-NL), và Tổ chức phát triển Hà Lan (SNV). Quỹ DFCD sẽ hỗ trợ đầu tư vào 3 Hợp phần, bao gồm:

  • Khởi tạo dự án (Origination Facility) do WWF và SNV quản lý;
  • Nước (Water Facility) do CFM quản lý; và
  • Sử dụng đất (Land Use Facility) do FMO quản lý.  

Thông qua Hợp phần Khởi tạo dự án (Origination Facility), Quỹ DFCD hỗ trợ những dự án có tiềm năng nhưng chưa kêu gọi được vốn đầu tư có thể tìm kiếm được nguồn hỗ trợ về tài chính, dưới dạng Hỗ trợ kỹ thuật (Technical assistance) hoặc Vốn đối ứng (matching grant). Sau đó Quỹ có thể đầu tư trực tiếp từ 1-10 triệu Euro cho một dự án thông qua Hợp phần Sử dụng đất hoặc Hợp phần Nước.

Các lĩnh vực được ưu tiên bao gồm:

  • Tăng cường an ninh lương thực thông qua nông nghiệp thông minh ứng phó với BĐKH
  • Bảo vệ môi trường, bảo vệ con người
  • Lâm nghiệp cho tương lai
  • Hệ thống nước ứng phó với BĐKH và hệ sinh thái nước ngọt

Tại Việt Nam, Quỹ DFCD sẽ tập trung vào các dự án tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long - được xem là vùng dễ bị ảnh hưởng nhất bởi BĐKH. 

Quỹ DFCD hiện đang tìm kiếm các doanh nghiệp mong muốn được đầu tư và hỗ trợ tìm kiếm các giải pháp thích nghi với BĐKH. 

Để biết thêm thông tin về Quỹ DFCD, tham khảo:

Website: www.thedfcd.com

Hoặc liên hệ:

Alex Downs, Business and Investment Officer

Email: adowns@snv.org 

Nguyễn Thị Hải Yến, Business Development Trainee

Email: ynguyenthihai@snv.org