Danh mục

Phát triển HTX và liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

20/ 08/ 2018

Sáng 18/8, tại Hà Nội, Bộ NN&PTNT tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị định số 98/2018 của Chính phủ và Quyết định số 461 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển 15.000 hợp tác xã (HTX), liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả và liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị. Ảnh: VGP/Thành Chung

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường khẳng định những kết quả nổi bật trong phát triển sản xuất nông nghiệp những năm gần đây. Tuy nhiên, việc liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp còn hạn chế. Vì vậy, nhằm đẩy mạnh củng cố các hợp tác xã nông nghiệp và nâng cao hiệu quả sản xuất, đẩy mạnh quá trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, Chính phủ ban hành Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/07/2018 về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản. Nghị định là giải pháp quan trọng nhằm đẩy mạnh tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Cũng tại hội nghị, Bộ NN&PTNT và Liên minh HTX Việt Nam triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020”. Trong đó nhấn mạnh: cần xử lý dứt điểm việc giải thể, chuyển đổi sang loại hình hoạt động khác đối với hơn 700 HTX yếu kém, đã dừng hoạt động; Nâng cao hoạt động của hơn 6.400 HTX còn hoạt động nhưng kém hiệu quả; Hướng dẫn các HTX xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX đang hoạt động hiệu quả; Tạo điều kiện thành lập mới các HTX nông nghiệp và hỗ trợ để các HTX hoạt động hiệu quả.

Tại hội nghị, Bộ Trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cho rằng, 15.000 HTX phải trở thành hạt nhân để liên kết với doanh nghiệp, từ đó, tạo thành hệ thống để đồng trục 8,6 triệu hộ nông dân cùng các HTX, các doanh nghiệp tạo chuỗi khép kín từ khu vực tổ chức sản xuất, vùng nguyên liệu, chế biến và xúc tiến thương mại, hoàn chỉnh chu trình sản xuất khép kín trên cơ sở đảm bảo mục tiêu chuỗi giá trị ngành hàng nông nghiệp.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường khẳng định, nếu HTX làm đúng nghĩa, tự nguyện, theo hướng thị trường, chắc chắn mô hình này sẽ trở thành thành tố quan trọng trong tái cơ cấu nông nghiệp.

Kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đưa ra 6 nhóm giải pháp cần tập trung để nâng cao chất lượng HTX đó là: Vấn đề nguồn nhân lực, tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với HTX; tăng cường lồng ghép các nguồn lực của T.Ư, địa phương, các chương trình mục tiêu Quốc gia; phân loại đánh giá các HTX để có hướng hỗ trợ cho phù hợp. Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các Ngân hàng Nông nghiệp tập trung nguồn vốn cho lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn; các địa phương quan tâm hỗ trợ về cơ sở hạ tầng, đất đai; tăng cường liên kết gắn với tiêu thụ sản phẩm cho các thành viên, góp phần nâng cao đời sống nhân dân./.