Danh mục

Phát triển chuỗi giá trị thực phẩm an toàn cho các nước thành viên ASEAN

23/ 07/ 2018

Theo luân phiên và được phép của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, Bộ Nông nghiệp & PTNT đảm nhiệm chức Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng Nông Lâm nghiệp ASEAN (AMAF) trong nhiệm kỳ 2018 – 2019. Trong nhiệm kỳ Chủ tịch AMAF, Bộ đã phối hợp với Ban thư ký ASEAN triển khai nhiều hoạt động hợp tác ASEAN tại Việt Nam. Trong khuôn khổ đó, Bộ Nông nghiệp & PTNT phối hợp với Ban thư ký ASEAN tổ chức khóa đào tạo cho các nước thành viên ASEAN “Tăng cường an toàn thực phẩm trong chuỗi giá trị”.

Học viên lớp đào tạo ASEAN về “Tăng cường an toàn thực phẩm trong chuỗi giá trị” từ ngày 9 – 17/7/2018 tại Huế, VIệt Nam

Tham gia lớp đào tạo có 19 học viên đến từ các cơ quan quản lý nhà nước, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp của 10 nước ASEAN. Các học viên đã được chia sẻ và thảo luận về lý thuyết và thực tiễn phát triển chuỗi giá trị nông sản để đảm bảo an toàn thực phẩm và chất lượng cao, gia tăng giá trị sản phẩm và phát triển nông nghiệp bền vững.

Ngoài ra, các học viên còn được tham quan thực địa các mô hình chuỗi giá trị về nông sản của công ty Quế Lâm và công ty Đồ hộp Hạ Long, qua đó hiểu thêm về cách áp dụng thực tiễn các công nghệ và kỹ thuật để đảo bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong chuỗi giá trị nông sản.

Kết thúc khóa đào tạo, Đại diện Ban thư ký ASEAN và Bộ Nông nghiệp và PTNT đã trao chứng chỉ cho toàn bộ học viên.