Danh mục

Họp tham vấn về Kế hoạch hoạt động của PSAV giai đoạn 2021 - 2025, Tầm nhìn đến 2030

17/ 06/ 2020

Sáng ngày 17 tháng 6, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Họp tham vấn về Kế hoạch hoạt động của Đối tác Phát triển Nông nghiệp Bền vững Việt Nam (PSAV) giai đoạn 2021 - 2025, Tầm nhìn đến 2030 do ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì. Cuộc họp có sự tham dự của gần 40 đại diện thành viên, đối tác khối tư các Nhóm công tác PPP trực thuộc PSAV, Ban Thư ký PSAV, Vụ Hợp tác quốc tế và một số đơn vị có liên quan khác.

Thay mặt Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT, ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn đã tổng kết về một số kết quả đạt được của PSAV từ khi thành lập tới nay. Bối cảnh hội nhập quốc tế hiện đang mang lại nhiều cơ hội mới giúp tăng giá trị nông sản Việt Nam, chuyển dịch chuỗi cung ứng hiệu quả. Tuy nhiên, quá trình này cũng đặt ra nhiều thách thức, yêu cầu mới cho ngành nông nghiệp cần đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của các thị trường xuất khẩu. Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp còn phải đối mặt với nhiều khó khăn như BĐKH, thiên tai, dịch bệnh, Covid-19, v.v...Định hướng của Bộ Nông nghiệp và PTNT là tiếp tục duy trì, thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, nâng cao giá trị gia tăng, thích ứng với BĐKH, tăng cường kết nối với các chuỗi giá trị toàn cầu, kết nối hiệu quả các HTX, tổ nhóm nông dân với các doanh nghiệp vệ tinh và doanh nghiệp đầu đàn trong ngành.

Nhằm xây dựng một cơ chế phối hợp hiệu quả giữa hai khối Công - Tư, giải quyết các vấn đề cốt lõi của ngành hàng và thúc đẩy hợp tác PPP trong nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và PTNT hiện đang xây dựng Dự thảo Kế hoạch hoạt động của PSAV, giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2030.

Tại buổi họp, các đại biểu đã được nghe trình bày báo cáo tóm tắt về dự thảo Kế hoạch hoạt động của PSAV, giai đoạn 2021 - 2025, Tầm nhìn đến 2030, thảo luận và đưa ra một số ý kiến góp ý cho Dự thảo trong đó tập trung vào thảo luận 3 vấn đề chính (i) Kiến nghị ưu tiên trọng tâm hoạt động trong thời gian tới của PSAV; (ii) Điều chỉnh về cơ cấu, tổ chức của các Nhóm PPP ngành hàng thuộc PSAV; (ii) Đề xuất cơ chế hoạt động, hài hòa lợi ích giữa các bên (họp 1-2 lần/năm, tập trung triển khai dự án tại 1 địa bàn cụ thể, tổ chức họp hàng tháng với địa phương, v.v...).

Thay mặt Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế ghi nhận các ý kiến đóng góp của các thành viên, đối tác của PSAV. Ban Thư ký PSAV sẽ tiếp tục phối hợp với nhóm tư vấn, Trưởng nhóm các Nhóm công tác PPP trực thuộc PSAV rà soát, nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các thành viên và đối tác PSAV chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch hoạt động của PSAV, giai đoạn 2021 - 2025, Tầm nhìn đến 2030 để trình lãnh đạo Bộ phê duyệt./.