Họp tham vấn về Kế hoạch hoạt động của Đối tác Phát triển Nông nghiệp Bền vững Việt Nam (PSAV) giai đoạn 2021 - 2025, Tầm nhìn đến 2030

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng kính mời Ông/Bà tới tham dự “Họp tham vấn về Kế hoạch hoạt động của Đối tác Phát triển Nông nghiệp Bền vững Việt Nam (PSAV) giai đoạn 2021 - 2025, Tầm nhìn đến 2030”.

Thời gian: 8:30 – 12:00, ngày 17/6/2020 (Thứ Tư).

Địa điểm: Khách sạn Novotel Saigon Center, 167 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Chủ trì: Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Danh mục