Danh mục

Hội thảo tăng cường năng lực hợp tác công tư trong hoạt động khuyến nông (PPP)

01/ 02/ 2021

Ngày 29/01/2021, tại TP. HCM Ông Lê Quốc Thanh, GĐ. Trung tâm Khuyến nông Quốc Gia chủ trì Hội thảo tăng cường năng lực hợp tác công tư trong hoạt động khuyến nông (PPP) đến tham dự Hội thảo gồm lãnh đạo Cục Trồng trọt và BVTV, Vụ Hợp tác Quốc tế, lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông các tỉnh ĐBSCL, Đông Nam Bộ và đại diện các Công ty Syngenta, Phân bón Bình Điền, Công ty TNHH chế biến gia vị Nedspice, Tập đoàn thuỷ sản Bồ Đề Bạc Liêu, Lộc Trời và các cơ quan báo, đài đưa tin

Lãnh đạo TTKNQG chủ trì diễn giả phiên thảo luận hợp tác PPP về sản xuất lúa gạo

Tại Hội thảo đại diện Trung tâm Khuyến nông Quốc Gia triển khai Quyết định số 162/QĐ-KN-ĐTHL của Trung tâm Khuyến nông Quốc Gia Ban hành nguyên tắc hợp tác công tư trong hoạt động Khuyến nông gọi tắc là (PPP). Đánh giá kết quả nổi bật trong năm 2020 về hợp tác PPP trong hoạt động Khuyến nông như năm đầu tiên ký thoả thuận hợp tác PPP với 14 doanh nghiệp; lần đầu tiên là nhóm trưởng hợp tác PPP task lúa gạo, là thành viên tích cực các nhóm hợp tác PPP cà phê, hồ tiêu; đột phá ứng dụng công nghệ thông tin ICD trong hợp tác PPP và Khuyến nông áp dụng mobile APP Khuyến nông xanh; hợp tác sản xuất lúa gạo thông minh, bền vững,...

Ngoài ra, trong Hội thảo còn tổ chức 3 phiên gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với diễn giả về cách thức hợp tác PPP về sản xuất lúa gạo, cà phê và hồ tiêu. Để các đại biểu tham dự đặt câu hỏi và diễn giả giải đáp các chính sách, nguyên tắc, khó khăn, thuận lợi trong sản xuất và hợp tác PPP. Qua trao đổi giúp cho đại biểu các tỉnh, các doanh nghiệp nắm bắt được nguyên tắc hợp tác PPP trong thời gian tới.Phát biểu tại Hội thảo lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông Quốc Gia nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc hợp tác công tư trong hoạt động Khuyến nông nhằm mục tiêu giúp nông dân tiếp cận được khoa học kỹ thuật, thông tin thị trường; nâng cao kỹ năng, tay nghề cho cán bộ Khuyến nông; đào tạo nguồn nhân lực,...

Trong thời gian tới chú trọng vai trò cầu nối của Khuyến nông trong hợp tác PPP, giúp nông dân, doanh nghiệp và khuyến nông luôn luôn đồng hành trong sản xuất. Áp dụng Mobile APP Khuyến nông xanh để thông tin giá cả thị trường, dự báo dịch hại và quản lý dịch hại trong sản xuất,...

Lãnh đạo TTKNQG ký biên bản gia nhớ hợp tác PPP với các doanh nghiệp

Kết thúc Hội thảo lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông tổ chức ký biên bản ghi nhớ hợp tác công tư trong hoạt động Khuyến nông với Công ty TNHH chế biến gia vị Nedspice, Tập đoàn thuỷ sản Bồ Đề Bạc Liêu và một số công ty khác tại hội thảo