Danh mục

Hội nghị trực tuyến: Diễn đàn Tăng trưởng Châu Á 2020

13/ 08/ 2020

Diễn đàn Tăng trưởng Châu Á 2020 (GAF) vừa tổ chức hội nghị trực tuyến vào ngày 13/8/2020 để thảo luận và đưa ra các giải pháp đối với các vấn đề nổi cộm trong phát triển nông nghiệp bền vững tại khu vực ASEAN, đặc biệt trong bối cảnh  đại dịch covid19 đang diễn ra gây ra một xung động chưa từng có trên toàn cầu.GAF 2020 bao gồm 3 phiên thảo luận chính:

  • Chiến lược khu vực ứng phó với đại dịch COVID-19;
  • Bình đẳng giới trong nông nghiệp và hệ thống thực phẩm khu vực Đông Nam Á;
  • Tăng cường năng lực nông hộ nhỏ ứng dung công nghệ trong nông nghiệp;
  • Tìm kiếm các đối tác, cơ hội hợp tác với mạng lưới của Grow Asia.

GAF 2020 đã cập nhật Báo cáo tiến độ 2019-2020 của mạng lưới đối tác ‘Tăng trưởng châu Á - Grow Asia’, chia sẻ về một số thành tựu, sáng kiến mới được các đối tác áp dụng nhằm khắc phục những vấn đề mới phát sinh trong chuỗi cung ứng, vượt qua cơn bão COVID-19, thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững trong đại dịch.

GAF 2020 là cơ hội để các bên liên quan trong ngành định hình lại chiến lược phát triển một hệ thống lương thực, thực phẩm bền vững, toàn diện và bền vững hơn.

Toàn bộ tài liệu của GAF 13/8/2020 truy cập theo địa chỉ sau: https://www.dropbox.com/sh/dwihv6i7svolao8/AAABnBB1084qj_C6X8NpVvyxa?dl=0