Danh mục

Hội nghị nhóm Đối tác công tư ngành nông nghiệp

16/ 04/ 2014

Ngày 11/4/2014, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội nghị nhóm Đối tác công tư (PPP) ngành nông nghiệp nhằm cập nhật tiến độ hoạt động năm 2013 và thảo luận kế hoạch 2014 của các nhóm ngành hàng, đồng thời xem xét mở rộng quy mô thực hiện PPP tại Việt Nam, triển khai chiến lược Tầm nhìn mới trong nông nghiệp giai đoạn 2014-2016.

Từ Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Đông Á (WEF) 2010, các Doanh nghiệp, Tập đoàn đa quốc gia, công ty đa quốc gia của WEF liên quan đến nông nghiệp đã nhất trí thành lập “Nhóm đối tác công – tư ngành nông nghiệp” vì sự phát trưởng nông nghiệp bền vững ở Việt Nam. Hiện 5 nhóm ngành hàng gồm rau-quả, cà phê, chè, thủy sản, hàng hóa chung đang hoạt động rất hiệu quả trong việc phát triển sản xuất theo quy trình mới, chứng nhận, tiêu thụ, tăng cao năng suất, sản lượng, giá trị gia tăng. Mô hình cũng rất chú trọng đến việc tăng cường năng lực về kỹ thuật cạnh tác, dinh dưỡng, bệnh cây, sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu, sử dụng giống, thị trường, thực hành GAP… cho người nông dân tham gia trong mô hình bên cạnh đó các phương thức canh tác mới giảm phát thải và tưới tiết kiệm cũng đã được nhân thử nghiệm và nhân rộng.

Với các kết quả đã đạt được sau ba năm thực hiện, Mô hình đối tác công – tư ngành nông nghiệp của Việt Nam đã được WEF đánh giá cao và được xem như là một mô hình điển hình cho các nước khác học hỏi và nhân rộng.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Cao Đức Phát nhấn mạnh “Chúng ta đang đi đúng hướng và theo như định hướng Tầm nhìn mới trong nông nghiệp của WEF”. Bộ trưởng mong đợi sự tham gia của các nhóm một cách tích cực và hiệu quả hơn để nhân rộng mô hình PPP nhanh chóng ra cả nước.

Bộ trưởng Cao Đức Phát khẳng định, về phía Chính phủ sẽ tạo điều kiện và nỗ lực cùng với các nhóm để nhân rộng mô hình PPP cho nhiều ngành hàng khác. Bộ trưởng thực sự tự hào, vui mừng với kết quả các nhóm đã đạt được thời gian qua và sẽ xem xét các kiến nghị của các nhóm, chỉ đạo các đơn vị quản lý/nghiên cứu của Bộ để có chính sách hợp lý, thúc đấy mô hình tăng mạnh.