Danh mục

Grow Asia chính thức được công nhận là một tổ chức trực thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN

13/ 08/ 2020

Kể từ tháng 8 năm 2020, Tổ chức Sáng kiến Tăng trưởng Châu Á (Grow Asia) chính thức được công nhận là một tổ chức trực thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, đưa Grow Asia trở thành một mạng lưới đối tác đầu tiên do Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) khởi xướng được chính thức công nhận bởi ASEAN. Điều này khẳng định vai trò quan trọng của Grow Asia trong khu vực, đặc biệt là trong việc tạo điều kiện thúc đẩy quan hệ đối tác đa bên nhằm phát triển nông nghiệp bền vững. Việc Grow Asia được công nhận là một tổ chức trực thuộc ASEAN cho phép Grow Asia chính thức được đệ trình các tuyên bố, khuyến nghị và quan điểm về các vấn đề chính sách hoặc các vấn đề khu vực lên Ban Thư ký ASEAN.

Grow Asia là một mạng lưới đối tác đa bên do Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) phối hợp với Ban Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sáng lập. Tổ chức Grow Asia kết nối nông dân, đại diện các cơ quan chính phủ, khu vực tư nhân, các tổ chức phi chính phủ và các bên liên quan khác tại khu vực Đông Nam Á để nâng cao năng suất, lợi nhuận và tính bền vững về môi trường của ngành nông nghiệp trong khu vực.

Grow Asia hiện đang hợp tác với hơn 500 đối tác được tổ chức thành 46 Nhóm công tác Đối tác công-tư (PPP) thuộc 18 nhóm ngành hàng và 8 vấn đề liên ngành tại 6 quốc gia đối tác ở Campuchia, Indonesia, Myanmar, Philippines, Papua New Guinea và Việt Nam, hỗ trợ gần 1,8 triệu nông dân sản xuất nhỏ. Đối tác Phát triển Nông nghiệp Bền vững tại Việt Nam (PSAV) hiện là một trong 6 mạng lưới đối tác quốc gia được Grow Asia hỗ trợ trong khuôn khổ Sáng kiến Tầm nhìn trong Nông nghiệp của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF).